רשימת האתרים

עמוד:408

בינוניות . באזור שבעה רגמים , בנויים בסמוך לגתות , בורות היקוות ובורות מים . ממצא מן התקופות : הברזל ב וההלניסטית . . 74 גבעת משואה 1658-65 1283-87 האתר משתרע על שתי גבעות שבראש כל אחת מהן רוגם . האחד רוגם אלבריש _בנ"צ . 16609 12855 , קוטרו 20 _מ' וגובהו כ 6 מ . ' קיר תמך מקיף את בסיס הרוגם . ממצא החרסים מן התקופות : הכנענית התיכונה א , הברזל ב , הרומית , הביזאנטית והערבית . באתר נחשפו חמישה מבנים , שתי מערות , גתות ובורות מים . כן אותרו חציבות במחשופי הסלע . על הגבעות ומורדותיהן משתרעות מדרגות חקלאיות . ממצא דל מן התקופות : הברזל ב , הרומית והביזאנטית . . 75 רוג'ם עפאנה 16595 12892 רוגם אליפטי בגובה 7 . 5 מ , _' מוקף קיר טבעתי . בסמוך לו שני בורות מים . ממצא מן התקופות : הברזל ב , הביזאנטית והערבית המאוחרת . . 76 _כביש סנהדריה - רמות , נחל חיל 16960 13405 שמונה רגמים במדרון וריכוז חרסים עשיר . ייתכן שאלה מכסים על מבנים מתקופת הברזל ב . . 77 יער רמות , נחל צופים 17122 13476 רוגם שקוטרו 8 מ , ' ממערב לו מדרגה חקלאית וקטעי קירות . ממצא חרסים מן התקופות : הברזל ב , הרומית המאוחרת והביזאנטית . . 78 יער רמות _17170 _13545 _94 קבוצת רגמים במרחק 20-40 מ' זה מזה ; קוטרם 25-15 מ . ' בחלק מהדגמים שרידי קירות . . 79 _א רג'ועית , הגבעה הצרפתית 17332 13472 שרידי מבנה רבוע שקירותיו בנויים אבני גוויל . בקרבת המבנה בור מים ושרידי חציבות . כ 40 _מ' צפונה מצוי רוגם ובו שרידי מבנה . _88 _אמ''ע _, תיק ; 182 _עמירן , רגמים , _עמ' ; 207-205 _קונדר וקיצ'נר ( לעיל , הערה , ( 23 _עמ' _89 . 156 _אולברייט ( לעיל , הערה , ( 6 _עמ' ; 3-1 עמירן , רגמים , _עמ' ; 227-205 קונדר וקיצ'נר , שם , _עמ' _90 . 157-156 ר' עובדיה , 'ירושלים , גבעת משואה , ' חדשות ארכיאולוגיות , קג ( _תשנ"ג , ( עמ . 69-64 ' _91 'חדשות ארכיאולוגיות , החפירות ברגם מס' 3 ליד ירושלים , ' חדשות ארכיאולוגיות , ו ( תשכ"ג , ( _עמ' ; 21-20 קונדר וקיצ'נר ( לעיל , הערה . ( 23 _מ קלונר , סקר , ; 16-13 / 94-7 אמ '' ע , תיק _93 . 159 שם , _* . 17-13 / 14-13 רפיואנו ( לעיל , הערה _95 . ( 7 קלונר , סקר , . 17-13 / 34-5

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר