רשימת האתרים

עמוד:394

רשימת האתרים א . תלים ואתרים גדולים . 1 רמת רחל 17063 12747 יישוב גדול וארמון מתקופת מלכי יהודה , שתוארך על שלביו למן המאה _הח' לפסה"נ ועד לשלהי תקופת הברזל . האתר נחפר על ידי יוחנן _אהרוני בשנים 1959-1962 ועל ידי גבריאל ברקאי בשנת . 1984 _12 אדלשטיין ומילבסקי , התיישבות כפרית , _עמ' ; 10 -9 גיבסון ואדלשטיין _, נוף כפרי , _עמ' _13 . _154-153 ראה : א' דה גרוט _וצ' גרינהוט _, 'מוצא , ' חדשות ארכיאולוגיות , קג ( תשמ '' ה , ( _עמ' ; 74-73 ג' אדלשטיין , _'ח' אל בורג , _" חדשות ארכיאולוגיות , מה ( תשל '' ג _, ( _עמ' ; 26 אדלשטיין ומילבסקי , שם , _עמ' ; 9-2 גיבסון ואדלשטיין , שם , _עמ' ; 145 נ' פייג _וע' עבד רבו , 'ירושלים , ח' _א רס _, ' חדשות ארכיאולוגיות , קג , ( 1995 ) _עמ' ? _61 § _, ; 66-65 _. _א 3116 _>' , _י _\ 1 _מ _1131 ק 1116 _1 _* _6 ת _6 _* _01500 _^ 61165 1 _אי 3-7 _. קק , _? £ _() , 128 ( 1996 ) _, _1 _מ _8316 ט ; _. _161 א' זהבי , 'ירושלים מנחת , _' _חדשות ארכיאולוגיות , צט ( _תשנ''ג , ( _עמ' _14 . 60 הרגמים נמצאים באמצע הדרך בין ירושלים , העיר _הראשה , לבין היישובים הקרובים ביותר אליה 7 ) ק '' מ . _( אולי ניתן להניח כי ריכוזם במקומות אלה מעיד על טקסים מרכזיים משותפים לתושבי העיר וסביבותיה בשטח פתוח . _1 _* _16 _15 _מ _15316 _" _11 _ת _16 _010 _* _111 _0 _/ _. _16 _ח" _35116 : _7116 _* _4 _. _6105111 _, _מ _5 _0 _/ _^ _626 _^ _1311 _3113 _^ _16 _מ _3 _1116 _915100031 _861 _§ _ח _06 _3 _מ 21-26 _^ _01136010 _§ _1031 _£ _^ _1 _£ _16 _. קק _, / _£ _/ _, _24 ( 1974 ) , _3 _ח _16 _830 _^ _£ _1011 י' אהרוני , 'רמת רחל , ' אחח"א , _עמ' 1479-1484 ושם ספרות קודמת . ' ארבעה מרחבים' בעיקר ביישובים כפריים . שכיחים גם מגדלים , הנפוצים באזור יער רמות / רכס שועפט . המתקנים החקלאיים מגוונים וכוללים גתות , בתי בד , ממגורות ויקבים , אשר נמצאו בחלק ניכר של האתרים . ביישובים הכפריים וביישובים הגדולים נמצאו מתקנים גדולים במיוחד , שיכלו לספק תוצרת חקלאית מעובדת בתפוקה מסחרית . דוגמאות הן : גתות בבית צפאפה , בתי בד בח'רבת אל בורג' וממגורות במוצא . ממצאים אלה מצביעים בבירור על כך שיישובים אלה היו עורף חקלאי לירושלים . כפי שהצגנו לעיל , קשה לאמוד את גודלם של האתרים הנזכרים , אך נראה כי מרביתם הם יישובים קטנים , המכילים מספר משפחות , ולא חוות בודדות . המצודות והמצרים שימשו מערכת הגנה סביב העיר ירושלים ונקודות תצפית על האזורים המרוחקים יותר . קשר עין בין נקודות אלו מצביע על תפקידם המשמעותי ומטרת הקמתם במקומות אלה . הרגמים שימשו כנראה את תושבי ירושלים וסביבותיה בהקשר פולחני כלשהו , בשני ריכוזים גדולים מצפון לעיר וממערב לה . תפרוסת היישובים מלמדת על ייסודם של אתרים חדשים בשלהי המאה _הח' ובעיקר במאות הז - ' _הר לפסה"נ . נראה כי היה קשר בין ההתיישבות האינטנסיבית בסביבת העיר לבין גידול האוכלוסייה והנהירה אל ממלכת יהודה לאחר חורבנה של ממלכת ישראל בשנת 722 _לפסה''נ . ייתכן כי גם מסע סנחריב בשנת 701 לפסה"נ גרם להגירת תושבי החבלים המערביים , שנכבשו על ידו לכיוון ירושלים .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר