סיכום

עמוד:393

אזורים , ( שם הטופוגרפיה מתונה יותר מאשר באזורים האחרים , ויש שטחים נוחים לחקלאות ואף קרבה אל דרכי הגישה העיקריות לירושלים . לעומת זאת , בולטת ההתיישבות הדלילה בספר המדבר שבמזרח . למרבית היישובים ( כ 80 אחת ; איור ( 2 אופי חקלאי מובהק : יישובים כפריים , מבנים יחידים , בתי חווה ומתקנים חקלאיים סמוכים לשטחים חקלאיים מעובדים ומנוצלים היטב במדרגות עיבוד . _תמונת התיישבות זו מסביב לירושלים מדגימה אולי את המונח יעיר ובנותיה . ' הובחנו בתי איור . 2 מפת אתרים לסוגיהם בפריפריה של ירושלים

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר