ריכוזי חרסים

עמוד:392

סיכום התמונה המצטיירת מן המידע שהוצג לעיל היא כי 82 האתרים שנסקרו ונחפרו סביב ירושלים שכנו ברובם במרחק של 7-6 ק"מ _מן העיר , ומרביתם התקיימו בשלהי תקופת הברזל ב . רק באתרים מעטים נמצאו שכבות יישוב מן המאות הי - ' ט' לפסה"נ _, כגון : ח'רבת _אל בורג' ומוצא במערב ותל _אל פול בצפון . המספר הקטן של טביעות 'למלך' מעיד על מיעוט האתרים שאפשר לייחסם למאה _החי לפסה"נ . אלו אותרו מדרום לעיר , באזור נחל רפאים ורמת רחל . גם מצפון לירושלים מעטים האתרים שאפשר לתארכם למאה _הח' לפסה"נ _: _נבי סמויל והחווה בוואדי סלים . בכל האתרים שנידונו כאן נמצאו חרסים משלהי תקופת הברזל , היינו המאות הז - ' _הר לפסה"נ . ריכוז האתרים הגדול ביותר נמצא מצפון לעיר ( ראה טבלת התפלגות סוגי ההתיישבות על פי ריכוזי חרסים על פי פיזור חרסים אי אפשר לאמוד את מיקומו של יישוב , ואף על פי כן נזכיר שלושה אתרים שבהם נמצאו ריכוזי חרסים כמקומות יישוב אפשריים . אזורים אלה נחרשו ונהרסו במהלך השנים האחרונות על ידי בנייה מודרנית ואפשר כי החרסים מעידים על יישוב קדום " . , _" ראה האתר בבית כיכא ( להלן , הערה . ( 96 טבלת התפלגות סוגי ההתיישבות על פי אזורים בפריפריה של ירושלים בתקופת הבתל ב

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר