תלים ואתרים גדולים

עמוד:387

תלים ואתרים גדולים עשרה אתרים שנכללו בקטגוריה זו יוצרים טבעת , המרוחקת כדי 7-6 ק"מ מירושלים . האתרים הם : רמת רחל , תל _אל פול , ח'רבת אל בורג , _' _נבי סמויל , ראס אל בד , מוצא , עזריה , ענתא , חזמא וח'רבת _1 תודתי לעמוס קלונר על שהתיר לי להשתמש במידע מן הסקר קודם לפרסומו . הסקר נעשה מטעם רשות העתיקות ונמצא בהכנה לפרסום . _פרק _שישה עשי סביבות ירושלים בתקופת הברזל ב ( תקופת המלוכה ) נורית _פייג ירושלים , בהיותה בירת ממלכת יהודה בתקופת הברזל ב , שימשה מרכז עירוני רב חשיבות , שסביבו התפתחה פריפריה חקלאית המכונה 'סביבות ירושלים , ' מושג החוזר במקרא פעמים אחדות ( למשל : ירמיה יז _כו , לב מד , ( כאזור בפני עצמו בצד הנגב , השפלה וההר . יישובים נוסדו והתפתחו מסביב לעיר , וביניהם לבין העיר נוצרו קשרי גומלין . היישובים שיווקו לעיר תוצרת חקלאית , ואילו העיר ירושלים הייתה עבורם מרכז דתי ומנהלי . ברשימה זו ייסקרו היישובים הקדומים בסביבות ירושלים , במרחק של 7-6 קילומטרים ממנה , מן המאה הי' לפסה"נ ועד לחורבן הבית הראשון 586 ) לפסה"נ . ( המידע שבידינו מקורו בסקרים וחפירות שנערכו במשך השנים , בעיקר משנת 1967 ואילך . עיקר המידע הוא מ'סקר ירושלים , ' שנערך בראשותו של ע' _1 קלונר . באתרים שונים נערכו חפירות בשל פעולות הפיתוח המואצות הנעשות בשנים האחרונות . חקר תפרוסת האתרים בסביבת העיר נתקל בבעיות מתודיות לא קלות , מאחר שרבים מן האתרים היו מיושבים במשך תקופות ארוכות לאחר תקופת הברזל , וקשה לדעת ללא חפירות מה היה היקף האתר בתקופת הברזל , וכן אילו מן השרידים הנראים על פני השטח הם מתקופת הברזל . אחדים מן האתרים הם שרידי מבנים בודדים בשולי שטח חקלאי , שהיו אולי מבנים עונתיים או בתי חווה קבועים ; כמו כן מצויים ריכוזי חרסים בלבד המהווים עדות לאתר שנהרס לחלוטין , ואף שרידי שטחי עיבוד חקלאיים שניתן לזהותם כשטחי עיבוד בתקופת הברזל ב , אף על פי שבדרך כלל לא ניתן לזהות שטחים כאלו בסקרים . ניתן לחלק את צורות ההתיישבות בפריפריה של ירושלים לתשע קטגוריות , על פי גודל האתר , אופיו ותפקידו . אולם לא תמיד אפשר לסווג את האתרים השונים בוודאות לקטגוריות השונות . הקטגוריות שיימנו להלן הן : ( א ) תלים ואתרי יישוב גדולים ; ( ב ) חורבות ; ( ג ) יישובים כפריים ; ( ד ) מצדים ) ; ה ) מבנים בודדים ) ; ו ) שטחי חקלאות ) ; ז ) מגדלים _, ( ח ) רגמים ; ( ט ) ריכוזי חרסים . רשימה מלאה של האתרים על פי סיווג זה מובאת בסוף הפרק ( ראה המפה _בעמי . ( 393

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר