נספח חותמות, טביעות חותם ומטבעות מימי שלטון פרס

עמוד:386

בתל אל נצבה ( המזוהה במצפה ) שמצפון לירושלים נמצאו טביעות חותם על קנקנים : 'מצה' ( איור . ( 8 אלו מעידות על תכולת הכדים , יין ממוצא שממערב לירושלים , שנאסף במצפה שהיתה מרכז מינהלי ביהוד ( השווה נחמיה ג טו : 'שלון בךכל חזה שר פלך מצפה . ( ' בשלב מאוחר בתקופת שלטון פרס החלו טובעים מטבעות בירושלים . כמה ממטבעות יהוד נושאות עליהן את שם המדינה _'יהד' ( פעם אחת _'יהוד ( ' אם בכתב עברי אם בכתב ארמי ( איור . ( 9 כל המטבעות הן מטבעות כסף בעריכים קטנים מאוד , ונטבעו על ידי השלטונות המקומיים של מדינת יהוד , חוץ ממטבע אחד של דרכמה שנטבע כנראה על ידי המושל הפרסי ( תאריכו משוער לשנים 360-380 לפסה"נ . ( על כמה מטבעות מופיעים גם שמותיהם של האחראים לטביעתם : 'יוחנן הכוהן' ( איור ( 10 הוא אולי בנו של אלישיב הכוהן הגדול ואביו של ידוע הכוהן הגדול שכיהן בימי כיבוש הארץ בידי אלכסנדר הגדול ( ראה יוסף בן מתתיהו , קדמוניות יא , ד , א-ב . ([ 302-2971 שמו של יחזקיה מופיע על מטבעותיו 'יחזקיהי או ייחזקיה הפחה' ( איור . ( _11 ונראה שיחזקיה היה פחת מדינת יהוד בסוף ימי שלטון פרס . כמוהו היה גם יהודה ששמו מופיע במטבע אחד 'יהד יהודה , ' ואף הוא מסוף תקופת פרס . _2 י' משורר , אוצר מטבעות היהודים , ירושלים תשנ '' ח , _עמ' . 27-11 איור . _11 מטבע של _'חזקיה הפחה' איור . 10 מטבע של 'יוחנן הכוהן' איור . 9 מטבע הנושאת את שם המדינה ייהדי

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר