פרק ארבעה־עשר ירושלים בימי שלטון פרס: מתאר העיר והרקע ההיסטורי

עמוד:343

בירושלים מטבעות אשר נשאו את שמו . כמו כן נטבעו בירושלים מטבעות על ידי הכוהנים הגדולים יוחנן וידוע . מן התקופה הפרסית נתגלו בירושלים כמה קברים שבהם ממצאים רבים מתקופה זו , ובהם כלי חרס רבים , תכשיטים , תליוני זכוכית ומטבעות . _65 על מטבע יחזקיו ראה : _11 _ז _1016 _ז _^ ¥ . _^ _1651101-61 _, 33- _. קק _?* _¥ _0 _* 1982 , _א _. _/** _' _1 _. _$ _/ _1 _001 _? 10 _§ _£ , 1 , . 34 על מטבע של יוחנן ראה : ד' בר"ג , 'מטבע כסף של יוחנן הכוהן הגדול , ' קדמוניות , יז ( תשמ"ד , ( _עמ' 511 _\ _' _61 _00111 ; 61-59 _י 8 _* _13 § , _\ _. _ס _3 _§ _6 _מ < 1 _1116 _001 _מ _1116 _111 _§ 11 ? _11081 _3 ת _3 _מ _0 _? ¥ _0113 , _131061 י _7 8 _£ . _זט _1 _מ _^ _1116 _? _0111111 _ח _< _163 1 ט _01 . _1 4-21 _. קק _710116 _. 101411101 , 9 ( 1986-87 ) , _ו _115 _זו _11 _א _. ועל מטבע ידוע , _ראה : _. _101 _( _1113 _1116 י _, _ץ _36 _ק 1-3 _. 4 . _8 _. קק 1 < _1 _., _ג 11 , י _681 ? _ת ? _91 _§ _11 _66 כך , לדוגמה , במערה 24 בכתף הינום , שבאחד _מחדריה ( _חדר ( 25 נתגלתה מאספה שלא נשדדה ובה 263 כלי חרס שלמים , אשר מתוכם קבוצה שלמה הם כלים מהמאה החמישית לפסה"נ . במאספה זו נמצא גם מטבע מהמאה השישית לפסה"נ שנטבע באחד מאיי הים האגיאי . מטבע זה מעיד על קשרים כלכליים בין ירושלים ואיי הים האגיאי בתקופה הפרסית . באותה מערה , בחדר , 13 נמצא זוג עגילי זהב עם עיטור של ראשי חיות מסוגננים , האופייני לתכשיטנים של ממלכת פרס במאה החמישית לפסה"נ . כמו כן נמצאו במאספה זו כלי זכוכית מהמאות השישית והחמישית לפסה"נ . על כך ראה במאמרים של ברקאי שצוינו בהערה . 2 ולעיל , _עמ' . 268

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר