פרק ארבעה־עשר ירושלים בימי שלטון פרס: מתאר העיר והרקע ההיסטורי

עמוד:333

לאחר שפגש את _חנני , הגיע תורו של נחמיה למזוג יין לפני המלך . בזכות משרתו הרמה וחיבת המלך כלפיו זכה נחמיה באישור לבנות את _'עיר בית קברות אבותיו , ' וב 445 לפסה"נ הגיע משושן לירושלים . יש לשער שההחלטה לאפשר ליהודים לבנות את חומות ירושלים לא נפלה בשל מעמדו של נחמיה בלבד , אלא הייתה קשורה גם לשיקולים אימפריאליים , שנבעו ממרד מגביזוס בשנים 446-448 _לפסה"נ . נחמיה נתמנה לפחה בשנת עשרים לארתחסשתא הראשון 445 ) לפסה"נ ) ושימש במשרה זו שתים עשרה שנה ( נחמיה ה יד . ( על פי המינוי המלכותי שקיבל נחמיה הותר לו ליטול עצים מפרדס המלך לצורך בניית שערי ירושלים וחומותיה ( נחמיה ב ח . ( נחמיה ידע שמושלי המדינות השכנות למדינת יהוד היו מעוניינים שירושלים תישאר ללא חומה . הוא גם ידע על הקשרים של חלק מתושבי ירושלים עם מושלים אלה -, בתחילה , אפוא , הסתיר נחמיה את כוונתו לבנות את חומות ירושלים . ביום השלישי להגיעו לירושלים יצא נחמיה רכוב על בהמתו לסיור לילי . בסיור זה עמד על היקף המשימה שלפניו . בפרק ב פסוקים יג-טו מתואר סיור זה : ואצאה בשער הגיא לילה ואל פני עין התנין ואל שער _האשפת _ואהי שבר בחומת _ירושלם אשר הם פרוצים באש ושעריה אכלו באש . _ואעבר אל שער העין ואל ברכת המלך ואין מקום לבהמה לעבר תחתי . ואהי עלה בנחל לילה ואהי שבר בחומה ואשוב ואבוא בשער הגיא ואשוב . את סיורו החל נחמיה ב'שער הגיא , ' כלומר , בשער שפנה לכיוון הגיא , ככל הנראה במערב עיר דויד ( איור _ו _. _( משם ירד לדרום העיר , אל מול 'עין התנין' ( עין _רוגל . ( באזור זה בחן את 'שער האשפות , ' _27 על האפשרות שמשימתו של נחמיה הייתה קשורה למרד מגביזוס , ראה 1 $ _162 _< 1 , _, _4 _1 _^ _1510 _^ 0 / : _ז _\ _1 _. _011 313 _. ק _11€ , _01103 _§ 0 1948 , ק _1 _ח _£ _ח _> _1€ _1 £ _1310 ז , והספרות המצוינת בשתי ההערות האחרונות . _28 בפסוק זה נזכר אף 'הבית אשר אבוא אליו , ' ביטוי העשוי להתפרש כמתייחס למקדש או לבית הפחה . נחמיה מציין בזיכרונותיו ש 150 איש היו סמוכים על שולחנו , וכן שבכל יום הוגש עליו שור אחד , שישה צאן וציפורים ( נחמיה ה יז-יח . ( דומה שנחמיה תיאר את המציאות בעת בניית החומה , כאשר היו העובדים סמוכים על שולחנו , ולא בתקופת רגיעה . 29 נחמיה ציין כי 'בימים ההם מרבים חדי יהודה אגדותיהם הולכות על טוביה , ואשר לטוביה באות אליהם , כי רבים ביהודה בעלי שבועה לו כי חתן הוא לשכניה בן _ארח , ויהוחנן בנו לקח את בת משלם בן ברכיה . גם טובתיו היו אמרים לפני ודברי היו מוציאים לו' ( נחמיה ו יז-יט . ( אף לסנבלט היו קשרי נישואין עם אנשי ירושלים , ובתו נישאה לבנו של יוידע בן אלישיב , הכוהן הגדול ( נחמיה יג _כרו ) קשרים אלה באו לידי ביטוי גם בכך שעד שנחמיה הגיע לירושלים היו למושלים אלו זכויות דתיות במקדש ' ) חלק וצדקה וזכרוך _, נחמיה ב כ . ( לטוביה ניתנה לשכה במקדש ( נחמיה יג ז-ח . ( טוביה וסנבלט אף שכרו נביא ירושלמי בניסיון להפחיד את נחמיה ( נחמיה ו ייד . ( 30 שמות השערים בירושלים נקראו _בדרך כלל על שם הכיוון שאליו פנו ( כפי שנהוג עד היום . ( לפיכך יש לזהות את שער הגיא עם השער שחשפו _קראופוט ופיצ'ג'רלד _ב _, 1927 ראה : _/ _. _11 _. _מ _^ _$ _1 _ז 1 ( _1 , _£ _x _^^\ _< _1 _X _^ _0 _ג _/ _1001 _4 _: _0 . _\ 1 . _? _112 _§ 61 _י _0 _\ _ 1927 _{ _£ _? _£ _? _, _¥ _) _, _0 _ץ _1 ¥ _0116 _ז 060 _ק 0 _זץ _( 116 1 12-23 _. קק 1929 , _מ _( _10 _מ _. _]^ _0 א' אלט הציע זיהוי זה מיד _לאחר שהשער התגלה , ראה : אלט , שער הגיא . מיקומו של 'שער הגיא' נקבע בימי בית ראשון עוד לפני שירושלים התרחבה אל הגבעה המערבית , כלומר קודם לימי חזקיהו ; בדברי הימים ב , _כז ט מיוחסת הקמתו לעוזיהו .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר