נחמיה

עמוד:314

נחמיה עזרא ונחמיה היו שונים מאוד מצד מוצאם ומעמדם . עזרא נמנה עם שושלת הכוהנים הגדולים מבני צדוק , ואילו נחמיה נמנה כנראה עם צאצאי משפחות האצולה של יהודה . עזרא החזיק בתפקיד הצנוע של סופר , ואילו נחמיה היה חצרן , בעל מעמד רם ומקורב אל המלך - 'משקה למלך' ( נחמיה א יא . ( מעמדו הרם של נחמיה הקנה לו אפשרויות פעולה שלא היו לעזרא . עזרא ונחמיה היו שונים גם באופיים . בזיכרונותיו מצטייר עזרא כאדם חסר סבלנות וסובלנות , כמי שאינו יודע להתפשר . נחמיה החצרן , מעצם תפקידו , היה טיפוס שונה : סבלן , פשרן ומדינאי גמיש , אך גם יודע לעמוד על שלו . כל אלה היו תכונות הכרחיות לזמנו ולתפקיד שביקש למלא . נחמיה לא עלה ארצה בראש קבוצת עולים , אלא בליווי גדוד צבא פרסי , ובידו איגרות וצווים מלכותיים לפחות עבר נהרא . תפקידו היה לקומם את ירושלים ולבצרה ( נחמיה ב ה ועוד . ( משימתו נראית מוגבלת , אבל בתנאי אותו הזמן ובעיני בני תקופתו נראה דווקא תפקיד זה הכרחי וחיוני , ובעל התפקיד נחשב ביותר . זאת לדעת , כי קיום עיר מבוצרת כמרכז נחשב חיוני לארגון מדיני . גם שבני יהודה הבינו זאת , ולכן , עוד בטרם החל נחמיה בפעולתו , כבר משך אליו את התנגדות השכנים : סנבלט החורוני , פחת שומרון ; טוביה _'העבד העמוני , ' שהיה כנראה פחת עמון ומוצאו מאצולת יהודה ; וגשם הערבי , שליט עצמאי למחצה בדרומה של ארץ ישראל . בעוד שבשלב הראשון של שיבת ציון פנו אויבי השבים בתלונות אל שלטונות האימפריה הפרסית , הרי שעתה , באמצע המאה הה' _לפסה"נ , לא נקט אף אחד מהצדדים — לא האויבים ולא נחמיה עצמו — אמצעי זה , אלא הכול שאפו לפתור את המחלוקות בכוחם הם . זו עדות לא רק להיחלשות השלטון הפרסי המרכזי , אלא גם להתחזקות מגמת הביזור באימפריה הפרסית , ויותר מכך להתחזקותם של הארגונים המדיניים בתוך הממלכה , והתעצמות ההכרה העצמית שלהם , ובתוכם של הקהילה _האזרחית המקדשית של יהודה . יש סבורים שהיתה זהות בין _'יהודה' לבין הקהילה היהודית ביהודה , ושהחל בתחילת השלטון הפרסי היתה יהודה מאורגנת כ'מדינה' בתחומי האימפריה הפרסית , ומנהיגיה של הקהילה היהודית למן ששבצר וזרובבל היו פחות יהודה . אבל יש מקום גם לסברה אחרת , והיא שיהודה היתה _20 ב' מזר , 'בית טוביה , ' כנען וישראל , _עמ' ; 290-270 _8 _0 _/ _1116 _מ 110 ק _5011 _מ _1310 1 _ת _3 _ץ _\ _ו _. _י 1-9 _? _# _* _0601 _^ _7 8 . _0 . £ . / 10 _/ 11 3 _^ 01111 _. _4133 1 . _1 _* _31 > _1110 _\\ _' _112 , _. קק £ 5 , 15 ( 1956 ) , א , _. _1 י 1 ק _£ _§> _' _מ _$ 1111116 1 _4 _1116 ? 0111- _21 _ת _110 _3 ק 1 _מ _£ 7116 ? _61-81311 י _£ . _81001 _, _1116 _מ _1031 _31111 _800131 _/// _5 _( _01 _^ _0 _/ ? _316811116 1 _3 _\ _' _168 3116 . 1 _. _? _101161- _ס _^ _. _0 _. , י 10 _( 1 ? _0151311 ? 61 _, _11 , _זז 0 / _. _11111015 _? _ךז 0 _ז 1 ( _1 _$ _6 _111 _$ _ז _1 _\) _זז 1 ( 6 ( _18 . ) , _€ < _1 _ז _8161 70-87 _. קק _^ _80 1984 , _חכ _1 _ת _€31 השיקום של יחזקאל , מחד גיסא , הכרזת כורש ותיאור העליות הראשונות , מאידך גיסא — כל אלה עוסקים בירושלים : תשומת הלב מרוכזת בלבדית בירושלים ובמקדש , על פי האידיאל התיאוקרטי . אמנם , גם ספר עזרא מדגיש את מרכזיותה של ירושלים ואת חשיבותה ( עזרא ח לא , לב _ועוד , ( אבל ירושלים כבר אינה המקום היחיד שעליו מדובר בספר . קיימות גם יהודה ואף בנימין ( עזרא י ז , ט ועוד . ( התחזקה ההכרה כי ירושלים איננה כל הקהילה , ולא כל הקהילה היא ירושלים . עלתה שאלת מקומה של ירושלים בקהילה . שאלה זו נעשתה אקטואלית בימי נחמיה , שעמד בראש הקהילה במשך כשלושים שנה 413-445 ) _לפסה''נ . (

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר