התקופה הראשונה

עמוד:310

כתב השטנה חובר כנראה בימי כנבוזי 522-530 ) לפסה"נ . ( אמנם , המקורות המקראיים מוסרים את שמותיהם של אחשורוש 465-486 ) לפסה"נ ) וארתחשסתא , הוא ארתחשסתא הא' 423-464 ) לפסה"נ , ( כמקבלי כתבי השטנה ( עזרא ד , 0 והיה זה ארתחשסתא שתשובתו למנהיגי השומרונים ( שם פסוקים יז-כג ) בלמה את בניית המקדש 'עד שנת תרתין למלכות דריוש מלך פרס' ( שם פסוק כה _" . ( ההשערה שמדובר בכנבוזי תלויה בכמה גורמים . דווקא כנבוזי נודע כמי שהתייחס בחשדנות ובשלילה לפריווילגיות של המקדשים . אם נכון _שהכרזתם של חגי וזכריה היתה 'בשנת שתים לדריוש המלך' ( חגי א א ; זכריה א א ; עזרא ה א , ( כלומר , בשנת 520 לפסה"נ : 'ושיציא ( ונגמר ) ביתה דנה עד יום תלתה לירח אדר די היא שנת שת ( שש ) למלכות דריוש מלכא' ( עזרא ו טו ) - כלומר , בשנת _516 / 5 לפסה"נ — אזי בניית המקדש נאסרה בהכרח לפני מלכותו של דריוש הא , ' כלומר , בימי שלטונו של כנבוזי . בעל ספר עזרא לא היה יחיד בתקופתו שניסה להשכיח את ימי שלטונו של כנבוזי הלא אהוד ; היו לו שותפים במגמה זו . משעלה דריוש הא' 486-522 ) לפסה"נ ) לשלטון , חלו שינויים יסודיים בכל תחומי המדיניות הפרסית . שינויים אלה נגעו גם לקהילת המקדש של יהודה וגם להקמת המקדש . הכרזתו של דריוש כוללת לא רק רישיון להמשיך בבניית המקדש , אלא גם צו לשלטונות הפרסיים המקומיים להגיש עזרה חומרית לבניית המקדש ולפולחנו . והרי לשון ההכרזה כפי שהיא נמסרת במקרא : כען תתני פחת עבר נהרה , שתר _בתני וכנותהון , אפרסכיא די בעבר נהרה , רחיקין הוו מן תמה . שבקו לעבירת בית אלהא דך , פחת יהודיא ולשבי יהודיא , בית אלהא דך _יבנון על אתרה . ומני שים טעם למא די תעבדון עם שבי יהודיא אלך למבנא בית אלהא דך , ומנכסי מלכא די מדת עבר נהרה , אספרנא נפקתא _תהוא מתיהבא לגבריא אלך , די לא לבטלא . ומה חשחן _, ובני _תורין _ודכרין ואמרין לעלון לאלה שמיא , חנטין , מלח , חמר ומשח , כמאמר כהניא די בירושלם , להוא _מתיהב להם יום ביום , די לא שלו . די להון מהקרבין ניחוחין לאלה שמיא , ומצלין לחיי מלכא ובנוהי . ומני שים טעם , די כל אנש די יהשנא פתגמא דנה , יתנסה אע מן ביתה , _הקיף יתמחא עלהי , וביתה _נולו יתעבד על דנה . ואלהא די שכן שמה תמה ימגר כל מלך ועם , די ישלח ידה להשניה , לחבלה בית אלהא דך די בירושלם , אנה דריוש שמת טעם , אספרנא יתעבד ( עזרא ו ו-יב . ( תרגום : עתה תתני פחת עבר הנהר , שתר בחני וחבריהם , הפקידים אשר בעבר הנהר , רחוקים היו משם . הניחו לעבודת בית האלוהים הזה , פחת היהודים ולזקני היהודים , בית אלוהים זה יבנו על מקומו . וממני ניתן צו לאשר תעשו עם זקני היהודים האלה לבנות בית האלוהים הזה , ומנכסי המלך אשר ממידת עבר 311 ( 1 011011010 §} ' 111 _11 _מ 0 _$ _1110 ק _1 _ח _0 0 _י _1161 _, ק _1 _{) _16 8 . . _13 _מ _1 _( _1 76 _ז , _5600 _י _11311 _ז _61161 _א _1110 _8001 _{ _0 _? _£ _213- 208-209 _. קק 8111 ( _1165 , 2 ( 1994 ) , 7116 _12 _, _מ _1 _מ _^ _0 _ט _36 _\ _' _£ _\ . _0 . _1 _^ _תז ( _13 _מ _3 _ס _014111416 _011 ( 1 _500101 _1715 _( 1114110 _/ 25 0 / _671016711 _1 _^ _. _^ _. 364-366 _. קק _11 _> 11 < 1 _§ _6 1989 , _מ 11011 , _03 _י _€111 . ) _( _86111086 2111 _^ _1 _. _^ _. _030 ( _130136 _\ _' _, 16151671 _1171161 ( 1671 _6151671 _. ע 144-155 _661167716 _x _14671 ( 6 _. _311 . _. קק 1976 , _מ _16 $ _1 _) 3 _< _16 _י _11071151111 , 8 ) , _\\

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר