התקופה הראשונה

עמוד:308

התקופה הראשונה על פי המקורות הספרותיים והארכיאולוגיים , במשך כל התקופה הראשונה היה השיקום מוגבל בהיקפו והאוכלוסייה היתה מצומצמת . אפשר לנסות ולשער את מספר תושבי ירושלים בסוף התקופה הראשונה . בשנת 445 לפסה"נ הנהיג נחמיה בירושלים סינאויקיזם - תכסיס נפוץ בעולם הקדום להקמת מרכז עירוני על ידי העברת חלק מהאוכלוסייה הכפרית אל העיר . הוא העביר לירושלים עשירית מתושבי יהודה שהיו חברים בקהילת שבי הגולה , שמנתה לפי סיכום המספרים בנחמיה ז 31 , 089 גברים ולפי עזרא ב 29 , 818 — גברים . מכאן שמספר תושבי ירושלים אמור היה להיות 3 , 100 גברים בקירוב . לעומת זה , לפי רשימת תושבי ירושלים אחרי הסינאויקיזם התגוררו בה 3 , 044 גברים או יותר ( נחמיה יא ד-יא . ( ההבדל בין מספר הגברים שהועברו לירושלים למספר 4 _י"פ _ויינברג , 'המדינה היהודית הקדומה : רעיון _ומציאות' ( רוסית , ( ידיעות האוניברסיטה היהודית במוסקבה , , ( 1994 ) 26 _עמ' 17-4 ( רוסית _5 . ( המונח _'מדינה , ' בארמית מדינתא , שימש בתקופה הפרסית לציון _יחירת משנה באימפריה הפרסית , יהודה היתה מדינה בפחוות _עבר הנהר . _6 ויינברג , הקהילה _האזרחית המקרשית , _עמ' . 138 -127 _7 ראה : שילה , קדם , , 19 _עמ' ; 29 _ץ _1 _ת _6 _י _* _ץ _7 _י _; _6111831601 _, _11 . _06 _\ _' 3 , _מ _8 1 _מ , _? 1 _\ ' 6 _¥ _6318 _0 _/ _£ _\ _03 _\ _' _3110 _י _4 _£ _\ _' _3111311011 _מ _161118 _3 _ז _60164 1967-1992 : _, _\ _01116 \ _' 61 _י _11 _. _/ _6114 _x _016 _^ _1 _^ _6 _\ _ז _1016 _ז _\ _( _66 _. _) _, _מ 7-9 _, 1 _< _161 _. קק 1994 , _ת _83161 _ז _8 _. _1611 ויינברג , _הכרוניסט , _עמ' . 67-61 ברור לכול שתוכנית זו איננה מעשית אלא אידיאלית , ואיננה יכולה להתממש . אבל גם חזיונות מופשטים ביותר עשויים להשפיע על המציאות , ובעיקר בתהליך של שיקום , בימים של חיפוש אחרי תוכניות לעתיד לבוא . האם השפיעה התוכנית האידיאלית של יחזקאל מ-מח על תהליך השיקום _החברתי המדיני של יהודה וירושלים בימי שיבת ציון ? האם השפיעה על מעמדה ותפקידה של ירושלים במדינת יהודה , ואם כן , כיצד ובאיזו מידה ? כבר הכרזה כורש 538 ) לפסה"נ ) רומזת להשפעת האידיאולוגיה על המציאות . בהכרזה שלושה מוטיבים מרכזיים : א . מתן רישיון לבנות לאלוהים 'בית בירושלם אשר ביהודה ; ' ב . האל אשר לו יבנו את הבית הוא _'ה' אלהי ישראל הוא האלהים אשר בירושלם . ' ג . מתן רישיון לנשארים בגולה לעזור בבניין הבית , לתת את 'הנדבה לבית האלהים אשר _בירושלם' ( עזרא א ב-ד . ( ירושלים — ולא יהודה — היא עניינה של הכרזת כורש . ואכן , בכל התהליך ההדרגתי והממושך של שיבת ציון נותרה ירושלים המטרה . בהתפתחותה של ירושלים בתקופה הפרסית ובפיתוחה של ' הקהילה _האזרחית המקדשית' — היינו , ארגון חברתי ממלכתי התנדבותי , שמרכזו ומסגרתו המקדש , וביסודו הצטרפות חופשית של חברים לארגון שחבריו הם בעלי זכות בארגון — יש להבחין בשתי תקופות : התקופה הראשונה , תקופת ההתהוות של הקהילה ושיקומה של ירושלים 458 / 7-538 ) לפסה"נ ;( והתקופה השנייה — תקופת ההמשך ( משנת 458 / 7 ועד לסוף התקופה הפרסית . (

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר