לשון הכתובות

עמוד:305

הקריאה הרצופה המוצאת את ביטויה בכתובת : 6 . 1 'אלקנארץ _/ היא שגרמה לנתיבים כדוגמת ' מזה' ( שמות ד ב ) - קרי : מה זה , 'מלכם' ( ישעיהו ג טו ) - קרי : מה לכם , 'מהם' ( יחזקאל ח ו ) - קרי : מה הם . בכתובת השילוח נכתב 'לקרת' במקום 'לקראת . ' קוטשר סבר ששורשה _קר"י וטען שיסוד זה מתחלף לעתים במקרא עם _קר"א ; אלא שבמקרא _קר"א אכן משמש פעמים רבות במובן של קר"י ( בראשית מב לח ; ירמיהו מד _כג ; ועוד . ( אך בשום מקום לא מצאנו קר"י במובן של קר"א . נראה יותר שהאל"ף הנחה ב'לקראת' כבר התאפסה ונעלמה מן הדיבור — לפחות בניב של ירושלים — והכתובת מוסרת נאמנה את מצב ההתפתחות הזה , בעוד שהמקרא שמר את הכתיב ההיסטורי ' לקראת' בכל המקרים . התאפסות _אל"ף עיצורית במצבים פונטיים מסוימים היא תופעה קדומה בהתפתחות העברית . הכתיב המקראי לעתים משקף גם הוא בשורשי ל"א אחרים את מציאות המבטא : שמואל ב , _כא יב : כתיב _'תלום , ' קרי _'תלאום ; ' בראשית כ א : כתיב 'מחטו , _' קרי _'מחטוא' ועוד . _131 כתובות ירושלים , _עמ' _132 . 169 א' _אבךשושן , קונקורדנציה חדשה לתנ '' ך _, ירושלים תשמ '' ב , _עמ' , 1029 מייחד את _קר"א = 2 קר"י , _מקריא . 1 _133 _י' _בלאו , תורת ההגה והצורות , תל אביב _תשל"ב , _עמ' . 51-50 _" _* עיין _בגורדיס ( לעיל , הערה , ( 130 _עמ' . 127 , 112-111 , 96 , 95 לדעת אולברייט _, 'לקרת' היא צורה צעירה יותר _מ'לקראת' המקראית _, _111 _§ _ת _^ _. _? _. _^ _11 _> _, _י _6 _? _5 _ז 1 _* 66 X _301111311011 0 / _1116 1 _, _30111511 _1 _^ _61 _^ _י 21 _. ק _84508 _, _73 ( 1939 ) ,

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר