משקולות

עמוד:302

לשון הכתובות הממצא האפיגרפי מירושלים משמש בידינו עדות ישירה ללשון שהייתה שגורה בפי תושבי העיר בתקופת היווצרותם של מרבית ספרי המקרא . למרות אוצר המילים המצומצם המצוי בו , הוא נוסך אור בלתי מבוטל על תחומים רבים בשפה . לשון הכתובות עברית מקראית על כל היבטיה . מרבית המילים בכתובות מוכרות לנו מהמקרא , אולם לאלו נוספו חדשות אשר לא נכללו בקורפוס המקראי : _'זדה' _" _ו'נקבה' מכתובת השילוח , _112 כתובות ירושלים , _עמ' _811 _> _16 _010- _113 . 175 _ז _10 _\ _10 _זא , _7116 י _\^ _61 _§ _111 י _\ _1 ? 0 _^ _611 , 905-908 _. קק _* _¥ _0 _* 1992 , _א _( _10 _" _^ _3 _' _, _¥ 1 , ושם ספרות נרחבת . ' פלטה לס / יעלי' וראה בה כתובת בנייה . 115 היסוד _פל''ט נמצא בשמות המקראיים אליפלט , פלטי , פלטי , פלט , פלטיאל , פלטיה , פלטיהו , ובאוגריתית : יפלטן : _118 _^ _1110 _76 x 1- , _מ _10 _ז _€ . _001 _600 _£ _, _801116 1965 _* 10 . 1037 : 5 116 _אביגד , בולות , מס' 117 . 35 ראה דיון לעיל , כתובת . 1 . 1 _114 נוה , עיר דויד , מס' קטלוגי ; _0-4809 , _מ _, _4 _. _£ 13 _1 _^\ _163 _0-3 _80316- _ח _0 _ז _1 _) 6 ( 1 _810116 _1 _ח _80 _מ _" _1116 1 י , _\\ _' _61 _§ _111 ? עיר _דוד , _עמ' , 251 , 229 , 222 ציור ; 16 : 39 שילה , קדם , , 19 _עמ' יד פרסם כתובת זו כך : 9 . 3 פים המשקל הממוצע הוא 7 . 8 גרם . קוטשר , " בעקבות קלרמון גנו , קישר את _'פים' ללשון 'פי שנים' ( זכריה ג ח , ( בהוראת שני שלישים , המכוונת פה ליחידת הנצף . יש הקושרים את המונח ל'פים' שבשמואל א , יג _בא , ומפרשים אותה כעלות ההשחלה ( פצירה ) של מחרשה או את . _" 9 . 4 על גוש אבן מלבני מעיר דויד _" אשר ייתכן כי שימש משקולת בת כ 19 ק"ג , נחרתו שלוש תיבות , ככל הנראה לציון בעלות : לבלטה לבלטה _ל יעלי השם בלטה איננו מוכר במקרא ובאפיגרפיה העברית . ייתכן שמקורו בגזרון משותף עם השם פלטה שבחותם 8 . 1 . 3 מכתף הינום , ופלטיהו שבמקרא ובבולה מעיר דויד . ( 8 . 2 . 16 ) אף לשם יעלי אין כל מקבילה מדויקת , אולם בעזרא ב נו נמנים בני יעלה ( בנחמיה ז נח _. _'יעלא ( ' בין שבי ציון , והשם עליהו נזכר בבולה עברית . " איור . 25 כתובת מעיר דויד

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר