משקולות

עמוד:301

משקולות עשרות רבות של משקולות אבן מירושלים ומיישובים שונים בארץ ישראל , הנושאות _ציון מספרי ו / או ערכי של משקלם , ממחישים לנו את מערך יחידות המשקל שהונהג ביהודה ובישראל בימי הבית הראשון . הסימן _2 _? ציין את היחידה הבסיסית , היא השקל , אשר משקלו הממוצע _11 . 3 גר . ' לציון כמות היחידות נעשה שימוש בספרות מצריות הייראטיות ; אך הספרות המקוריות ל _20 , _10 , 5 ו 30 מציינות במשקולות הארצישראליות _16 , _8 , 4 _ו , 24 שקלים השווים במשקלם _ל _20 , _10 , 5 _קדת ( יחידת משקל מצרית " . ( שלוש מילים נמצאו חרותות על מספר משקולות . 9 . 1 בקע המידה מוזכרת במקרא כשם נרדף למחצית השקל : בראשית כד כב ; שמות לח , _10 'בקע לגלגלת מחצית השקל ; ' ואכן משקלו הממוצע תואם זאת : 5 . 9 גר . ' 9 . 2 נצף שורש זה אינו מוכר במקרא ובמקורות אפיגרפיים עבריים אחרים . בערבית פרושו חצי , מחצית . ייתכן שבעברית היה משמעו שונה , אולם אם אכן זו גם הוראתו בעברית , אין אנו יודעים לאיזו יחידה בסיסית מתייחס החצי ; אולי היא חלק ממערכת משקל נוספת למערכת השקלית , שנהגה במקביל לה בארץ ישראל . משקלו הממוצע 9 . 8 גר . ' _108 אני מודה _לפרופ' י' _נוה , שהעיר לי על כך . _109 ראה : א' שטרן , 'מידות ומישקולות , _' _א''מ _, ד , טורים _8 _. _80011 , " _1110 _50310- _\^ _01 _§ 1118 { _1001 ; 878-846 _. קק , _? _£ _() _, 97 ( 1965 ) , _ _1161 , 1963-1964 ק _* _1 _10 0 _ק _1 _§ _13 _ק _£ _^ _§ _6 ת _110 י _' _61 _, _ג _6 _ס 128-139 ; _^ _. , _} _11 _] _06 _, 40 י 1 _ז _1 _011111 _* _51 61 _001 _מ _31 _? _10 _ת _6 _ז 174-189 ; _8 _. _010101 _, _" _1116 _1115011- _\ _13 _. קק _£ _/ ( 1969 ) , _ , _7 י _1 0 / _. _111 _( _103 _זו _8 _( _10 _מ 121-163 10 ( 1 _\^ _61 _§ _1118 0 / _1110 _01 _. קק _41 _/ _1 _, 18 ( 1991 ) , _110 לדעת _ידין _, הסימן הוא ציור סכימטי של החיפושית , המוכרת מטביעות 'למלך' כסמל מלכותי . _* _" זאת בעקבות גילויו של סקוט , שם . ראה גם י' אחרוני , 'השימוש בספרות היראטיות באוסטרקונים עבריים ובמשקולות השקל , _' ש ' _אברמסקי ואחרים ( עורכים , ( ספר ש ' יבין , ירושלים תש '' ל _, _עמ' . 317 309 8 . 4 . 5 לנרי ב אביגד , שם . אביגד קורא כאן _'שבניו , ' אך נראה שהסיומת _'יהר לא ן _שבניהןו גולפה בשלמותה רק מפאת חוסר מקום , והסימן האחרון בטביעה אינו אלא קצה הימני של הה '' א . 8 . 4 . 6 לצפן . א שם . במעץ 8 . 4 . 7 למנחם יובנה

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר