חותמות וטביעות חותם .01

עמוד:297

8 . 2 . 1 לבלגי ב 8 . 2 . 2 לגמריהו ( איור ( 13 _ןדליה _ןו בזן שפן 8 . 2 . 3 _לחנמלך 8 . 2 . 4 [ _לטבשלם ] ישמעאל בן זכר הרפא 8 . 2 . 5 לשמעיהו 8 . 2 . 6 לאלשמע ב ( איור ( 14 בן _יאזניןהו _ןסמכיה 8 . 2 . 7 _למכיןהו 8 . 2 . 8 לאפרח בן חצי אחיהו 8 . 2 . 9 לאלשמע ( איור 8 . 2 . 10 ( 15 לידעיהו _בןיהואב בן משלם 8 . 2 . 11 _לגדיהו ( איור 8 . 2 . 12 ( 16 _לשמעיןהו בן עזר מחסיוהו 8 . 2 . 13 לרפאיהו 8 . 2 . 14 _לגמריה _בן _אפרח _בז מגן 8 . 2 . 15 _לןאלנתן ( איור 8 . 2 . 16 ( 17 לשמעיהו בן בלגי ב _1 ן פלטיהו 8 . 2 . 17 לעזריהו ב ( איור 8 . 2 . 18 ( 18 לטבשלם ן חלקיהו בן זכר ( איור ( 19 8 . 2 . 19 לאליקם 8 . 2 . 20 לבניהו ב בן אוהל ן הושעיהו 8 . 2 . 21 לעזרקם ( איור 8 . 2 . 22 ( 20 לברכיהו _מכיהו בן מלכי 8 . 2 . 23 לחנניה 8 . 2 . 24 _לסילאב בן אחא ן אלשמע 8 . 2 . 25 לנריהו 8 . 2 . 26 לשפטיהו ( איור ( 21 המליחו בן צפן 8 . 2 . 27 לאחימו _; 8 . 2 . 28 _ליאזניהןו חנניה בון מעשיהו 8 . 2 . 29 לשפטיהו 8 . 2 . 30 _לןנחם בן בן _דמלי ( הו שאלה

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר