חותמות וטביעות חותם .01

עמוד:296

חותמות וטביעות חותם 8 . _1 חותמות 8 . 1 . 1 למתניהו ר' _עמיוץ _וא' איתן , 'החפירות במצודה ( מגדל דוד , ' ( קדמוניות , עזריהו ג ( _תש"ל , ( _עמ' ; 66-64 קורפוס החותמות , _עמי . 127 8 . 1 . 2 לחגי _^ _61113 מט 1 _61 _ז 153161 _ת _< _1616 ט 6 _י _1 _כ _61 _ג _8062111 _מ _0 _י _< 1 , ט _3 מ _§ _ת ? 1 . ישאל 372-383 _. קק 6 _( 1 ' _£ _!>< _1135 ' , _/? 5 , _71 ( 1964 ) , _יד 11 _\ ט _;< 1 קורפוס החותמות , _עמ' . 95 8 . 1 . 3 פלטה ברקאי , כתף הינום ( לעיל , הערה , ( 89 _עמ' . 34 החותם מאוחר יחסי , כנראה מן המאה _הו' לפסה '' נ ; קורפוס החותמות , _עמ' . 144 8 . 1 . 4 לחמיאהל _ד' דייוויס _וע' קלונר , 'מערכת קבורה משלהי תקופת בית ראשון בת מנחם במורד הר ציון , ' קדמוניות , יא ( תשל"ח , ( _עמ' ; 19-16 קורפוס החותמות , _עמ' . 63 8 . 1 . 5 לחגי _ב _771 _£ _^ _600 _\ _61 _^ 0 / _. _167115016 _* , 1 , מ 6 _ ת _3 _י _810 . _\\ מ _£ . _£ . _\^ _1180 ן _שבניהו 123 _. ק 1871 , _מ _40 _מ _; _1 _^ _0 קורפוס החותמות , _עמ' . 96 8 . 1 . 5 ישמעאל 1 , י ז _183161 _ת _8 _3116 _מ 1 _1116 _£ _\ _03 _\ _' _2110 _ז _011 0 ק _111116 מ _111166 _חי י 1 _. . _181185 , נריהו 180 _. ק _; _1 _£ _^^ _, 29 ( 1897 ) , קורפוס החותמות , _עמ' . 114 8 . 2 בולות ( טביעות על פיסות טין ) ב'בית _הבולות' שבשטח ם בחפירות עיר דויד גילה _י' שילה 51 בולות עבריות , מתוכן 45 נושאות כתובות . הבולות נמצאו בשכבת השרפה שנגרמה על ידי הכבוש הבבלי של ירושלים בשנת 586 לפנה"ס , ראה : _י' שילה ' , קבוצת בולות עבריות מעיר דוד , _' ארץ ישראל , יח ( תשמ '' ה , ( _עמ' ; 87-83 קורפוס החותמות , _עמ' ; 168-167 _י' שהם , 'בולות עבריות מעיר דוד , _' ארץ ישראל , _כו ( תשנ"ט , ( _עמ' 175-151 ושם דיון מפורט ; _^/ _0 _" _5 _^^ _ע _61 _( _601 _. _) _, _£ _^ _00 _ת _. _7 _. _^ _ס _, _י _1136 _ט _961 _) _16 _^ _8 _י 1 ¥ . _811011310 _, _ק 8316 ט _110 _* _3 _( _0646 _* _1 _, 41 ) , _161 _ק _5071 _ח _-60164 _13 _? _¥ _1 _^ _01 _81111011 , ¥ 1 _: _1 _ן _01 _^ _0 _/ _0 _^ _14 1978-1985 _01 29-60 _. קק 2000 , 102 קוטשר הכליל במאמרו , כתובות ירושלים , עשרה חותמות וטביעות חותם נוספים אשר לא נתגלו בחפירות ארכיאולוגיות : לרמליהו בן נריהו ( ראה להלן , הערה _, ( _118 לחנניהו בן עזריהו , _לחנניהו בן עכבר , _ישמעאןל ] _פריהו , לחנניהו נריהו , ליקמיהו ישמעאל , _למנחמת אשת _גדמלך , לשמע עבד המלך , לזכריהו יאר . י' גרפינקל בדק את תפוצתם של החותמות והמביעות הנושאים שמות זהים אשר נמצאו באתרים שונים ביהודה . ירושלים מסתברת כמוקד החשוב ביותר _כתפרוסת החותמות , ולכיש כמרכז השני בחשיבותו : 'תפוצתן של 'טביעות החותם הזהות" והמערך היישובי ביהודה ערב מסע סנחריב , _' קתדרה 32 , ( תשמ '' ד , ( _עמ' . 52-35

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר