קמיעות

עמוד:292

הטקסט כמעט זהה לזה של במדבר ו כד-כו , המוכר כברכת הכוהנים , פרט לכך שטקסט הקמיע קצר בחמש מילים . הברכה שבמקרא כוללת שלוש ברכות בנות שלוש , חמש ושבע מילים . הסדר המדורג הזה נכון גם במניין אותיות הברכות : 20 , 15 _ו 25 מילים . אלה והמספר הכולל של שישים ( מספר מושלם על פי שיטת השישים הרגילה במזרח הקדום ) אותיות בברכה כולה עשויים להעיד על חיבור בעל אופי מאגי מלכתחילה : איור . 11 תעתיק הכתובת על לוחית הכסף הקטנה מכתף הינום

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר