קמיעות

עמוד:291

קמיעות _בץ השנים 1980-1975 חשף _ג' ברקאי בכתף הינום , בגבעה הסלעית שעל פני גיא בן הינום , מערות קברים כרויות בסלע . במאספה של אחת המערות ( מס' _, ( 25 שנשתמרה בשלמותה , נתגלה ממצא קיראמי שאפשר תיארוך אמין של תקופות שימוש הקבר : רוב מכלול כלי החרס _הינו בן המאות הד וראשית המאה הו' לפסה"נ , ומיעוטו בן התקופות הבבלית והפרסית . במערה הונחו שתי לוחיות כסף זעירות , כתובות בחרט חד ומגוללות , אשר ניזוקו מאוד בקצותיהן . שתי הכתובות הנידונות הן הקמיעות היחידים שנתגלו עד כה בארץ ישראל מימי הבית הראשון . ידועים לנו קמיעות מתקופת המשנה והתלמוד . 7 . _1 מידות הקטעים של הלוחית הקטנה לאחר פתיחתה הן 39 x 11 מ"מ . בשורות הראשונות ניתן לשחזר רק שם פרטי בעל סיומת _'ניהו _* . ' בלוחיות מסוג זה מתקופת התלמוד אכן נזכר בראש הקמיע שמו של האדם אשר לו יועד . _י ג' ברקאי , 'ברכת הכוהנים על לוחיות כסף מכתף הינום _בירושלים , ' קתדרה , 52 ( תשמ '' ט , ( _עמ' , 76 -37 וראה לעיל , פרק _אחד עשר , _עמ' ; 269 רנץ _, אפיגרפיה 1 , _עמ' . 456-447 _90 השווה ירמיהו יז א : 'כתובה בעט ברזל _בצפרן שמיר חרושה . ' 91 לפענוח הכתובות ראה ברקאי ( לעיל , הערה ( 89 וכן _1311 _< _: 8 011 1116 ? _116811 _> _' _זז _{ _16 י 1 , _מ _/{ _. ¥ _31 ( _16 ובאסיה הקטנה , ובמידה פחותה יותר אף במסופוטמיה ובאירן . לאחר הגלילה או הקיפול הושמו בדרך כלל בתוך נרתיק מותאם , עשוי אף הוא מתכת , ונועדו להיענד על הגוף או להיות מונחות בבית , בבית כנסת או במקום מקודש אחר . ראה : _111161 _$ ( _111 ( 1 _זז _£ 13-122 1 . _^ _3 _^ _611 _* 8 . _81131 _^ _0 ( 1 _, _. קק 1 1987 , _ז _83161 _גך _\ _10 _§ _10 _80- _^ _15 _, _. _161 93 השלמות אפשריות הן : _אדניהו ( מלכים א , א ח ועוד , ( צפניהו ( ירמיהו לז ג _ועוד , ( נתניהו ( ירמיהו לו יד ועוד , ( מתניהו ( דברי הימים ב , כט יג ועוד , ( _? אז _? יהו ( מלכים ב , כה _כג ועוד , ( חנניהו ( ירמיהו לו יב _ועוד , ( בניהו ( שמואל ב , כג כב ועוד , ( שבניהו ( דברי הימים א , טו כד . ( או שמא : פלוני ב 1 ן יהו ... 1 _1111615 _? 10111 _מ _81688111 § 011 _^\ _' _0 _^ _11016111 _\; 176-186 _. קק _7 _, 41 ( 1991 ) , _ע , 1 _ק _8316 _גת _.. 16 בין שני הפענוחים קיימים הבדלים קטנים . 92 מגילות עור או מתכת כגון אלה , שנכתבו בהן פסוקים מן המקרא או טקסטים כלשהם , שיוחסו להם כוחות המגינים על נושאן , מוכרות היטב החל בתקופה הרומית בארץ ישראל , בסוריה

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר