כתובת הקדשה

עמוד:290

בשורה השלישית נכתב בכתיבה רצופה ] ' א ] לקנארץ , ' כנראה : 'אל קונה ארץ . ' התואר 'קונה ארץ' מוכר משישה מקורות אפיגרפיים אחרים , למן המאה _הי"ב לפסה"נ ועד למאה הב' לסה"נ , בחת , בפניקיה , בתדמור ובחטרא . בכל ההיקרויות הללו — פרט לזו של חטרא — הוענק התואר לאל הכנעני . בדיוק במובן זה הוא נזכר לראשונה במקרא בברכת מלכי צדק מלך שלם ( ירושלים ) שהיה , ' כהן לאל עליון' ( בראשית יד יח-יט . ( משנתפס 'אל' כאחד מתאריו של אלוהי ישראל , החל גם הכינוי 'קונה ( שמים ו ) ארץ' לשמש לשבחו של ה : ' 'הלמתי ידי אל ה' אל עליון קנה שמים וארץ' ( בראשית יד _כב . ( כך בכתובת הנידונה , לאחר רשימת שמות 'יהויסטים' בא הכינוי 'אלקנ ( ה ) ארץ , ' ללא ספק כתוארו של ה . ' החופר תיארך את הכתובת לסוף המאה _הח' עד תחילת המאה הד . _31111 , _3 _/ _150 _# _, _87 י _£ _£ 1 , _7116 _0-63101 0 _/ י ¥ _3 _\\ _' 611 , ? . _\ _1 . _1 _^ 61 , י _1131501 _, _. _א 43-46 ; _. קק _311 ( 1 _531111 _' , . 1 81 _, _91 ( 1972 ) , 239 ( 1980 ) , ת _^ _1 _^ _61 _0 _? _* _163 _\ _' 6 321-337 _. קק כאן הוענק השם לבעל שמים : 'בעשמין קנה די רעא _110118 ; _' ק _5011 ת _011 _\ _' 6116 1 _אי 01 , ט 102 ; _. 4 . _03 _£ _] _. ק ! _0 , 29 ( 1952 ) , _, 5 _> _' _/ _- י 3 _46 _* _13113 ת 166 _מ 313 15 _. ק _1 _( 1 ., 40 ( 1963 ) , _נ _11 איור . 10 כתובת הקדשה ... ' [ א ] לקנארץ'

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר