כתובת הקדשה

עמוד:289

כתובת הקדשה 6 . 1 בחפירות אביגד ברובע היהודי נמצא שבר של קנקן ועליו שלוש שורות , כתובות בדיו , מקוטעות במידה ניכרת ( איור . ( 10 החלק השמאלי , ובו תחילתה של הכתובת , חסר . ] _יהו-א 1 י ] הו ב ] _ן-מכיהו...- ו [ א ] לקנארץ 86 אביגד , העיר העליונה , _עמ' _^\ _' _1 _§ _3 _^ _, ; 41 _. א _1116 _16 _>\ _' 1811 _^ _131461 _0 _/ _1110 01 ( 1 _מ _5 1 _מ _6 _\ _03 _^ _2110 _י _. קק _, / _£ . _/ , 22 ( 1972 ) , _י 0 / _. _161118316111 , 1971 _ץ _01 ; 194-197 _אחיטוב , אסופת כתובות , _עמ' ; 23-22 _רנץ , אפיגרפיה , 1 , _עמ' . 198-197 _83 נוה , עיר דויד , מס' קטלוגי _84 . 61-7986 _-כ _316 ק _מ _110 _קח _50 _מ _\ _' _6116 1 ט _11116 _110 י 55- _/< . 1 x _1113116 , _. קק , _88 _, 83 ( 1976 ) , י 58 1161 ) 131 _^ 116 8111 _03 13 _£ 6 _85 אך בתקופה זו הוא התפתחות של סימן מצרי דמוטי : _מ _§ 1 _ת _7116 0 י _3 _\ _' 611 , א 15- 0 . _001 _^ _38861 _81 _:. _. קק / _£ _/ , 26 ( 1976 ) , , _1 _> 01 _מ _0 _/ 1116 _761-3 _) _' _1 19 האנשים הנזכרים . בשורה הראשונה קורא נוה 'הסרט סחבת' או 'הסרט ( על ידי ) סחבת , _' בתיאור של אדם דל נכסים לעומת הנזכרים אחריו ( על לשון הכתובת ראה להלן , _עמי . ( 304 5 . 2 לבת _-יעמא _(© שבר 8 ) ס '' מ ) של כתובת על קנקן מעיר דויד מן המאה הו' לפסה"נ . הנוסחה 'בת / בן . פלוני , ' בלי ציון השם הפרטי , בדומה ל'אשת . פלוני' ( לעיל , , ( 3 . 8 מוכרת גם במקרא וגם במקורות האפיגרפיים . לדעת נוה , נוסחאות בלתי רשמיות כגון אלה שימשו רק בסביבה החברתית הקרובה , שבה הכיר כל איש את רעהו . הסימן דמוי האות טי '' ת עשוי לציין את הסוג או הטיב של המוצר שנאגר בכלי . דוגמה נוספת לסימן זה מתקופת המקרא נמצאה חרותה על גבי קנקן שנרכש באזור חברון , _ולמיר מפרשה כקיצור של ט ( וב . ( גם בתקופה הפרסית ישמש אותו הסימן גושפנקא ממלכתית .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר