כתובות חרותות על בלי חרס

עמוד:287

חריתה לאחר צריפה על כתפו של קנקן גדול ( _פיטס , ( שנתגלה בחפירות באזור העופל בשכבה שנחרבה _ב 586 לפסה"נ . י' נדלמן קורא 'לשר האוף ומציע את ההשלמות 'לשר _האתפם , ' [ _' _האתצר ' [ או _'האתרות . ' [ קרוס מעדיף את הקריאה 'לשר האל 1 ף ' [ ( השווה שמואל א , יז יח , יח יג ) ודוחה את הצעותיו של נדלמן משום ששימוש בוו כאות קריאה לתנועה 0 אינו מתועד בכתובות מתקופת הבית הראשון ונחשב למאוחר . יתכן שקביעה זו נתערערה עם הימצאה של _הבולה _'לאליקם ק אוהל' בעיר דויד . 4 . _10 למחמם _^ הכתובת נחרתה על קנקן מעיר דויד לאחר צריפתו בשכבה בת המאה הד לפסה"נ . נראה שאין זה שם פרטי , אלא שם מקצוע של אדם שעסק בהכנת מצרכי מזון , כדוגמת שלוש כתובות אחרות שנחרתו אף הן על כלי חרס : _'למכבךם' מתל _חצור והכתובות הארמיות _'לשקיא' ( למשקה / ים ) _מעין גב ו'לטטח ] יא' ( לטבחים ) מתל _וץ שני הסימנים משמאל מציינים , ככול הנראה , מידות נפח . הסימן דומה לסימן ההיראטי המציין 7 חקאת , ואילו זה הדומה ללמ"ד דומה לסימן ההיראטי לחצי _^ חקאת . ערך החקאת המצרית כ 1 . 9 ליטר , ומכאן : 7 . 5 חקאת 14 . 3 — ליטר . אמנם ייתכן שהסימנים הללו מסמלים כאן מידה ישראלית דומה : העומר , שערכו כ 2 . 2 ליטר . ו ו _4 . _לשמעןיהו ] חרותת על כתף של קנקן מעיר דויד לאחר צריפתו בשכבה שתוארכה במאה _הח' _לפסה"נ . אפיגרפיה , , 1 _עמ' ; 275-274 , _מ _13 _מ 3 _< _161 _א _\ . < _1 _מ 8 _3 _מ _68810 _זקנח _15 , _8631 1 _ז _110 ק _1161 _) _16 _\* _' _1118011 _י 128-141 , _. קק , י _^\ _§ _6 11 _מ _§ _8 _0 _{ _1116 110 _ח _^ _13 _* _1 _בתוך מזר , קדם , . 29 בשני שברי הכתובות הנוספים נחרת : _'ןיהו' _ו 'לאמ , ' _! שניתן להשלים : לאמון ( מלכים א , _כב כו ועוד , ( לאמוץ ( מלכים ב , יט ב ועוד , ( לאמי ( עזרא ב _נז , ( לאמנון ( שמואל ב , ג ב ועוד , ( לאמצי ( נחמיה יא יב , ( לאמציה או לאמציהו ( מלכים ב , יב כב ועוד , ( לאמר ( ירמיהו כ א ועוד , ( _לאמריה או לאמריהו ( צפניה א א ועוד , ( לאמתי ( מלכים ב , יד כה 67 . ( נדלמן , שם , _עמ' ; 129-128 רנץ , אפיגרפיה , , 1 _עמ' . 273-272 68 מתוך דברי נדלמן , שם . _69 ראה להלן , בולה , 8 . 2 . 19 _עמ' _70 . 297 _נוה , עיר דויד , מס' קטלוגי ; 0-5973 רנץ , אפיגרפיה , 1 , _עמ' _71 . 278 י' נוה , 'למכברם או למכבדם , ' ? _ארץ ישראל _, טו ( תשמ '' א , ( _עמ' . 302-301 72 _מ _8 _1 _מ _£ _x _^ _3 _\ _' _3 _^ _10 , _י _06 \ _מ _61 י 8 . _\ _13231 _61 31 ., 27-28 _. קק 1961 ' , / _£ _/ , 14 ( 1964 ) , _73 _נ' אביגד , 'כתובת ארמית על קערה מתל דן , ' ידיעות , ל ( תשכ '' ו , ( _עמ' _74 . 212-209 _מולר ( לעיל , הערה , ( 32 מס' _75 . 701 שם , מס' _76 . 708 נוה , עיר דויד , מס' קטלוגי . 62-7340 על שתי כתובות נוספות מקוטעות מאוד , ראה : שם , מס' קטלוגי _2-10049 _2-13698 _ס .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר