כתובות חרותות על בלי חרס

עמוד:286

פירוש הסימן הדומה _לכ"ף קדומה שנוי במחלוקת . הוא מצוי בשני חרסים נוספים מן העופל ועל גבי קערה שנתגלתה ליד מזבחות הקטורת במקדש בערד , בצד האות _קו"ף . בקערה נוספת , דומה מאוד , שנמצאה אף היא ליד המזבח , נחרתו האות קו"ף ואחריה סימן דומה לנידון , אולם הקו האמצעי שבו איננו חוצה את בסיס הסימן . ייתכן מאוד שהצדק עם _אהרוני , הסובר שהסימן קשור בצורה כלשהי לקרבנות _מקדשים : את הקו"ף החרותה לידו בקערות מערד הוא מפרש 'קורבן , ' על פי המשנה : 'המוצא כלי וכתוב עליו ק : קורבן , מ : מעשר וכר ( מעשר שני ד י-יא . ( חיזוק לפירושו מוצא אהרוני בממצא מדרום להר הבית : שבר כלי אבן מן התקופה _ההרודיאנית , ועליו הכתובת 'קרבן , ' כאשר מעל לאות קו"ף סימן דומה למדי לנידון כאן . 4 . 7 ל 1 א 1 לנתון ] חריתה אחרי הצריפה . קריאת _הת"ו מסופקת . ראש הנו"ן הרחב ביותר מצביע על כתב בן המאה הוי לפסה"נ . 4 . 8 לישע > י < הו הכתובת השלמה הזאת , על צוואר קנקן , ושני שברי כתובות נוספים , נחשפו בחפירותיו של _ב' מזר במורדות הר הבית . 4 . 9 לשרהא _]^ 60 החרסים מס' 543 ו , 1069 שטרם פורסמו ; ראה : פרינו , סופרים וחרתים , _עמ' 61 . 139 אהרוני , כתובות ערד , _עמ' 62 . 119-117 שם . 63 ב' מזר , 'חפירות ארכיאולוגיות בירושלים העתיקה , ' _ארץ ישראל , ט ( תשכ '' ט , ( _עמ' , 168 לוח מה . 5 _~ 64 א' _רייני ( בתוך אהרוני , כתובות ערד , _עמ' ( 120 סבור שהסימן בקערות מערד הוא כ '' ף קדומה , קיצור של _'כהנים' בכלים קשורים לפולחן ; ואילו _קרוס 8 { 10111 _1116 $ _211011131 }' _(? _. _^ _1 _. _01088 _, _" _1 _^ _0 _0 _^ _61111 _§ _0131165 _\* _' _1111 ת 110 ק _15011 ז ? _11060101211 1 75- _. קק _" _, _3 _, _450 _# _, 235 [ 1979 ] , ) _ם _0 _£ _" _^\ ( 78 טוען שהסימן הוא _שי'ץ _, ושהמדובר כאן בכתובות פניקיות . 65 פרינו , סופרים _וחרתים , _עמ' , 143 מס' _66 . 1099 _ב' מזר , 'החפירות הארכיאולוגיות ליד הר הבית , _' _ארץ ישראל , י ( תשכ '' ט , ( _עמ' . 34-1 רנץ ,

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר