כתובות חרותות על בלי חרס

עמוד:285

4 . 3 לאליהו כתובת על כלי שלם לאחר צריפתו . השם המקראי נמצא גם על גבי חותם . 4 . 4 שבע 53 " חריתה לאחר צריפת הכלי . הקו היורד למטה וימינה בת"ו עושה זאת בצורה זקופה מן הרגיל באות זו . ייתכן שזו בעצם _אל"ף , והחרת החסיר בה את הקו האופקי התחתון . _'שבעת' מציינת ככל הנראה כמות של יחידות נפח שהיו בכלי . _'שבעא' הוא השם המקראי שבע , בתוספת הסיומת ההיפוקוריסטית א . 4 . 5 צפן השם צפן , שנחרת כאן לאחר הצריפה , איננו נזכר במקרא , אך מופיע בשתי טביעות חותם . הוא קיצורו של צפניהו המקראי . 4 . 6 _לןא _^ _אץ _^ _י השם החוץ מקראי אשא , שנכתב לאחר הצריפה , מופיע פעמים רבות בחרסי שומרון . הוא קיצורו של אשיהו שבחרסי ערד ולכיש , בתוספת הסיומת ההיפוקריסטית א , והוא מורכב ככל הנראה מן הבסיס _אש''י = יסוד , כוח . _" פרינו , סופרים וחרתים , _עמ' ; 139-137 רנץ , _אפיגרפיה , _, 1 _עמ' , _84508 _, _52 . 269-268 י _63-66 _€ . _0136551161 , _" _016 _56 _: 11 _0€ _£ 11 _. ) 311 _. קק _53 220 ( 1975 ) , פרינו , סופרים וחרתים , _עמ' ; 137-136 רנץ , אפיגרפיה , , 1 _עמ' _54 . 268 פרינו , _עמ' ; 136 רנץ , אפיגרפיה , 1 , _עמ' _55 . 268 טביעה : 8 . 4 . 6 _$ _ח _0110 _ע _^ _0 _ג _£ _18110 _x _15 _ז _6 . _013111 , _\ _1 80- _. קק 81 _1928-1931 _, _¥ _, _* _13 _^ _61 _* _614 _1931-1939 , ועוד . _* פתנו , סופרים וחרתים , _עמ' ; 139 רנץ , אפיגרפיה , , 1 עמ _* . 269 ' ההשלמה 'ל 1 בעושא' איננה סבירה כאן , מפאת חוסר מקום . _מ חרסים . _39 , _37 , 29-22 _י 5 ערד חרס _מסי 3 _לכיש חרס מס' , ; , . 22

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר