אויסטרקונים

עמוד:283

הזאת בכתב העברי . ייתכן שהקווים בשורה האחרונה הם ציון של הספרה 8 ( או יותר , ( אך לא כך צוינו ספרות בכתב ההיראטי והעברי . 3 . 7 בחפירות עיר דויד נחשפו שני שברים של רשימות שמות . האחד גודלו 4 x 6 ס"מ התגלה בשכבה מתוארכת למחצית השנייה של המאה הז : _' לבנו דעוא [ ל _אחיקןם אחיא _1 _ל _קרבאןור בשורה הראשונה ניתן להשלים _'לבנןיהו ' [ או 'לבן [ פלוני /[ בלי הזכרת השם הפרטי . _'אחיקם' מוכר מן המקרא , מחרס ערד , 31 ובכתיב חסר בשלוש בולות . השם _'אחיאם' מופיע בתנ"ך ובכתובת פניקית . השם אחיאל , שאינו מופיע במקרא , מוכר מכתובת . 5 . 2 השם קרבאור מופיע בחרסי ערד ( מס' ( _14 , 3 ובבולה שפירסם אביגד בכתיב חסר _'קרבאר . ' 3 . 8 בשבר השני 8 x 7 . 5 ) ס"מ ) רשימת שמות לצדם של סימני מידת נפח או משקל , ככול הנראה של דגן . _33 _בכתב העברי נתגלה הסימן בכתובת 5 . 3 ובחרס מקדש ברנע : _08113- _י _1 _. _י _$ , _ט 6171 _י _\ _13116 _£ ? . _מ _16 _/ _1 _{ _, 5 _0011 _? _3160- _^ _61 _)^ _611 _! _10 . 6 ( _16 _7611 ( 311 _( _161131 _(* _33 _( _16511 . 4 . _1 _^ _6 _ה _€510 _ז _1 _14 _/ _1 _( _1 _41165 _ז _{ _6 _קץ , _4 _$ י _163 ) ד _831 302-326 _. קק . ( 1983 ) , _וראה : * 01 _* 1 ! _, _מ , 5 _/ _1 _/? , 7 _, 3 ( 1981 ) , _£ _. _€0116 י _163 ? _ח 21-33 6 x _03 _^ _3 16 _^ _3 ( _16811-83 _. קק , סדרה , ¥ / _הסימן השביעי מלמעלה . _34 נרה , עיר דויד , מס' קטלוגי _35 . 0-4849 אביגד , בולות , מס' ? 10111 36 . _16 , _15 , 14 _מ 110 ק _5011 _מ _^ _1011310 1 _מ _^ _י 1 . _761 _^< _101 _, 170-7 _. קק , _84508 _, 225 ( 1977 ) , י 37 8 _) _' _1 _> 108 _אהרוני קרא כאן 'נדביהו . ' ראה נוה , עיר דויד . _38 אביגד , בולות , מס' _39 . 56 נוה , עיר דויד , מס' קטלוגי . _0-11427

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר