אויסטרקונים

עמוד:280

השורש _בק"ר במקרא משמש בדרך כלל בהוראת בדיקה או חקירה , ורק במופע אחד וברובד מקראי מאוחר בהוראת יציאה וגישה ( _תהלים _כז ד . ( אמנם רוב המופעים של בק"ר במקרא הם בשמות העצם ב _? _ןר ובקר . השם הפרטי בקי מוכר אף הוא מן המקרא . הכתב בכללו — ובייחוד היו"ד המפותחת — מקביל לכתבם של מכתבי לכיש מן המאה _הר לפסה"נ . 3 . 3 בחפירות שערכה בעופל בין השנים 1967-1961 גילתה ק' קניון ארבעה אוסטרקונים קטנים , _שפורסמועלידיא'למיר . באוסטרקון הראשון ( איור , ( 8 רק מילים ספורות ניתנות לקריאה . הכתב מפותח מאוד , בן המאה הו' לפסה"נ . זו קריאתו של _למיר : _161 _!\ ( _165 _31 _ל _61 _ו _3160-1 _ק _. . 4 . 1 _. _61113116 , _* _1 _^ _68 _0811303 _קק _1 _( _, 10 ( 1978 ) _, _ז _0 _ע _^ _6 , י 1161 ק 0 י _* _01111165 ( 16 1 ; 156-160 _רנץ , אפיגרפיה , _, 1 _עמ' . 197 _-194 ; 404-403 איור . 7 אוסטרקון מחפירות הרובע היהודי

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר