כתובות קבר

עמוד:276

עניין רב מעוררת העובדה שהקבור כאן נשא באחד התארים הרמים ביותר בממלכת יהודה וישראל . אכן _'אשר על הבית' היה החשוב בשרי הממלכה , המופקד על כל ענייני האוצר והכלכלה של המדינה . י' ידין ביקש לזהות את נושא הכתובת עם שבנא ( ישעיה _כב טו ) — קיצורו של שבניהו — אשר על הבית , שמילא משרה זו בימי חזקיהו . הנביא מזכיר את שבנא לאחר תיאור ההכנות לקראת בואו של _סנחריב ( ישעיה כב , ( וגוער בו על שהכין לעצמו קבר חצוב במרום הסלע : 'כה אמר אדני ה' צבאות לך בא אל הסכן הזה על שבנא אשר על הבית : מה לך פה ומי לך פה כי חצבת לך פה קבר חצבי מרום קברו חקקי בסלע משכן לו . ' הבחינה _הפליאוגרפית אינה סותרת הנחה זו . הכתב דומה לזה של כתובת השילוח . אך , כאמור , זהו כתב פורמלי , שאינו נוטה לשינויים . מעניין הציון 'קבורת אמתה אתה . ' הקללה בסוף הכתובת המזהירה שודדי קברים , הייתה מנהג רווח במזרח _הקדמה כולו . 2 . 2 מול החדר הפנימי של הקבר כתובת קצרה ומקוטעת ( איור . ( 4 הקריאה _על פי _אביגד היא : חדר בכתף הצר 18 _קן _ייבץ _, 'פקידות _/ _א''מ , ו , טורים , 548-540 ושם הסתייגות מזיהויו של שבנא אשר על הבית עם נושא התפקיד המוזכר בכתובת . עדות אפיגרפית נוספת לתואר נמצאה בטביעת חותם מלכיש : ' גדליהו אשר על _הבית _£ _* _03- : ' _י _. 1 . 1 _.. $ _131 _* 6 _>' , _£ _( _2 _, _ץ , י _* _' _611 1934-1935 _י 11 _ס _31 _7611 _6 _( _1- $ _מ _\ _' 3110 206 _. ק 67 ( 1935 ) , קוטשר , כתובות ירושלים , _עמ' . 172-171 _01 20 ת _110 _קח _50 _מ _-1ג _11 _ק _4 _70 _ת _183 _< _1 _, _" _016 _$ _600 _י _;\\ _. _א 163-166 . _קק , / _£ _7 , 5 ( 1955 ) , י _1116 _80 _) _' _31516 _*; _" < _1 איור . 3 כתובת _... _' יהו אשר על _הבית'

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר