כתובות מונומנטליות

עמוד:271

כתובות מונומנטליות _1 . _1 כתובת השילוח ( איור ( 1 בתעלה התת קרקעית שהובילה את מי _הגיחון אל ברכת השילוח , כ 6 מטר מן הברכה , נתגלתה ב 1880 כתובת בת שש שורות , חרותה בקיר המזרחי של התעלה . השטח _המוחלק , שהוכן לכתיבה , גדול פי שניים מהשטח שעליו נחרתה הכתובת . סיום מפעל החציבה של התעלה , המונצח בכתובת , מתועד ומתוארך היטב במקרא ( מלכים ב , כ כ ; דברי הימים ב , לב ג-ד , ל ; ואף בן סירא מח יז . ( הוא בוצע במסגרת הכנותיו של חזקיהו מלך יהודה לבואו של צבא סנחריב , אשר הטיל מצור על ירושלים בשנת 701 לפסה '' נ . מחקר זה נתמך על ידי הקרן למחקר בסיסי שבניהול האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים . _תודתי נתונה _לפרופ' _י' _נוה , אשר הדריך אותי בעבודה זו . לסקירה ממצה ראה : קוטשר _, כתובות ירושלים ; אחיטוב , אסופת כתובות ; רנץ , אפיגרפיה _, כולל דיונים פליאוגרפיים וביבליוגרפיה מפורטת ביותר . _2 על שלוש כתובות _דרום ערביות מן המאה הו' לפסה"נ ראה : _-מ 1 _ת _^ _13 _1 _) _13 _* _ט _50 _י , _, ¥ . 81111011 י _מ _83161 _נת _3 _\ _' 1 _< _116 _ס _0 _? _ץ _1116 _011 _נמ _8 _^ _10 _מ _110 _קח 9-18 _80 _. קק _3 ? _£ _() , _119 ( 1987 ) , אחיטוב _, אסופת כתובות , _עמ' ; 16-13 רנץ _, אפיגרפיה , 1 _, _עמ' , 179-178 ולעיל , _עמ' . 219 _פרק _שנים עשר הכתובות העבריות מתקופת הבית _הראשון דניאל _ויינשטוב _בארבעת העשורים האחרונים התווספו לאוצר כתובות ירושלים מימי הבית הראשון עשרות רבות של כתובות , חותמות וטביעות חותם שנתגלו בחפירות הארכיאולוגיות , ובייחוד חפירות הכותל הדרומי , העופל , הרובע היהודי ועיר דויד . אמנם , הממצא עודנו דל ומרבית הכתובות קצרות ומקוטעות , אבל יש בהן כדי לנסוך אור רב על הלשון , הכתיב והכתיבה בבירת ממלכת יהודה בימי הבית הראשון . בדיוננו נעסוק אך ורק בכתובות העבריות שנמצאו בחפירות ארכיאולוגיות , או שיש בידינו ידיעות על מקום הימצאן . בפרק זה נכללות הכתובות שפורסמו עד כה , בתוספת הכתובות מעיר דויד ( למעט _הבולות והחותמות שעדיין לא פורסמו . ( הכתובות הידועות זה מכבר , כגון כתובת השילוח , כתובת _... _' יהו אשר על הבית' וכיוצא באלה , יטופלו בקיצור . לעומת זאת , כתובות שנתפרסמו בשנים האחרונות , או רעיונות שהובעו לאחרונה , יפורטו יותר . יש בפרק זה כתובות חדשות יחסית , שקריאתן קשה _ואץ בידינו להציע קריאה טובה יותר . במקרה זה תוצג קריאת המהדיר ללא הערה מצדנו . קטעי כתובות שהאותיות ששרדו בהם אינן יוצרות מילה כלשהי לא הובאו בפרק זה .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר