תיאור המערות

עמוד:270

התחתונים של שכונת דיר אבו תור . במערה זו נראה כרכוב הטפחות במעלה הקיר . היא תוארה לראשונה בידי פלינדרס פיטרי , שהזכיר את הכרכוב הזוויתי . בשטח בית הקברות הקראי מצויה מערת קברים שתוכניתה דומה לזו של המערות המפוארות מרובות החדרים של התקופה . למערה זו אולם כניסה שאליו נכנסו מחצר קדמית קטנה בעזרת מדרגה חצובה . סביב שלושת עבריו של האולם נחצבו שלושה חדרי קבורה , ובהם אצטבאות _ומאספות . לידה מצויות עוד שתי מערות של חדר יחיד , ובהן אצטבאות מורמות _ומאספה בעלת מיתאר מרובע בירכתי החדר . דומה שמיפוין המדויק של מערות הקברים משלהי ימי הבית הראשון במהלכו התחתון של גיא בן הינום מאפשר לנו לעמוד על מקומו של אזור הפולחן שכונה בשם ה'תופת , _' שבו עבדו בני ירושלים למולך ( ראה : ירמיהו ז לא-לב . ( מקום הפולחן היה בוודאי באחד מאותם אזורים של מדרונות הגיא , שבו נעדרות מערות הקבורה של תקופת המלוכה . מערות הקברים במעגל החיצוני של העורף החקלאי של העיר הן ברובן פשוטות ועשויות במתכונת הרגילה של חדר יחיד ובו אצטבאות ומאספה . אחת המערות הללו , שנחשפה בשכונת רמות , הייתה מערה טבעית שהותקנה לקבורה , ובה קיר פנימי בנוי בין חדר המבוא לחדר הקבורה הפנימי ; אחת האצטבאות נבנתה מאבנים ולא נחצבה מן הסלע . עיר המתים של ירושלים בימי הבית הראשון מהווה ריכוז חשוב ביותר של נתונים על אודות חייה ותולדותיה של העיר באותה עת . דומה שהנתונים הארכיאולוגיים שבידינו מעיר המתים אף עולים בכמות ובאיכות על אלו שנחשפו בבתי המגורים של העיר מאותה תקופה . _** _מ _15116 _( _1 1 _י _\ ? _13068 _ת _0168 _0 _אי 157-159 _\ _¥ . _\ _1 . _? . ? _61116 , _. קק 1890 , _ר , _1 _£ _1 _^ _05 י 1 _מ _18216 _ת 16 _95 ראה לעיל , הערה , 92 ההפניות למקאליסטר ולוורל , וכן ברקאי , דוקטורט , _עמ' . 347-343 1 _" _צפיריס , 'מערת קבורה ברמות , _' עתיקות , ח ( סדרה עברית ) ( תשמ '' ב , ( _עמ' . 11 על מערות אחרות באזורי העורף הכפרי של ירושלים בתקופת המלוכה ראה : _קלונר , מערות קבורה .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר