תיאור המערות

עמוד:269

הממצא החשוב והמרתק ביותר שעלה במאספה הן שתי לוחיות כסף , שנמצאו מגוללות בדמות מגילות זעירות בגודל של בדלי סיגריות . משנפרשו הלוחיות , התברר שהן קמיעות , שנענדו כנראה על גופם של הנקברים בחייהם , והובאו לקבורה יחד עמם . על כל אחת מן הלוחיות נכתבו במקור כ _19-18 שורות בכתב העברי הקדום , שכללו נוסחי ברכה ובהם מרכיבי ברכת הכוהנים שבמקרא ( במדבר , ו כד-כו . ( לפריטים אלה נודעת חשיבות רבה , משום שהם פותחים לנו צוהר אל עולמם הרוחני של בני ירושלים בשלהי ימי הבית הראשון . הלוחיות נעשו כסף כמעט טהור _9970 _) כסף , ( כנראה בשל יוקרתו של הנוסח שנכתב עליהן , או בשל עושרם ומעמדם של בעליהן . נוסחי הברכה שבלוחיות הם קטעי פסוקי המקרא הקדומים ביותר הידועים לנו כיום , והם קודמים בזמנם להתגבשותו של נוסח המסורה . חפצים כאלה , שנענדו על הגוף , נזכרים לרוב במקרא ; הם מכונים בשמות עדות , זכרון , טוטפות , בתי נפש ועוד , והם עשויים להיות ממבשרי התפילין , שקיבלו את צורתן ותוכנן כפי שהם מוכרים ביהדות עד ימינו רק בימי הבית השני . מערה אחרת של כתף הינום , שנמצאה ריקה מכל ממצא , היא מערה מס' , 12 החצובה באותו מצוק סלעי מיד מצפון למערה _מס' . 24 מערה זו מצטיינת בכעין משולשים ספךיים או רגליים החצובים בפינותיו העליונות של החדר , במפגש הקירות והתקרה . אלה נחצבו גם בסמוך לתקרת המאספה שבאותה מערה . ייתכן שלפנינו חיקוי לדרך הצרת מרחב הקירוי בגגות המבנים באדריכלות הבנויה , שהועתקה אל מערת קבורה . סידור זה בולט במיוחד בהשוואה לשאר מערות הקבורה בירושלים , שבהן הפינות העליונות של חדרי הקבורה נחצבו בזוויות ישרות . קבוצה נוספת של מערות קבורה מימי הבית הראשון נתגלתה במצוקי הסלע הזקופים המתרוממים בצדו הדרומי של גיא בן הינום התחתון . מערות אלה משולבות בין מערות רבות נוספות , שזמנן הוא מימי הבית השני ואף מתקופות מאוחרות יותר . ריכוז אחד של מערות מצוי בתחומי בית הקברות החדש של היהודים הקראים , ואחר מצוי בסמוך למנזר אונופריוס ( חקל דמא , ( סמוך למפגשו של הגיא עם נחל קדרון . בכמה מן המערות נמצאו משכבי ראש מעוצבים , דומים לאלה שבבתי הקברות האחרים של ירושלים מימי הבית הראשון ; באחרות יש סממנים _אדריכליים ברורים המאפשרים לתארכן לתקופה זו , למרות שינויים שנעשו בהן ברבות השנים , ולמרות שבחלק מהן מצויות כתובות יווניות מן התקופה הביזאנטית . אחת המערות של גיא בן הינום התחתון , שפורסמה בזמנו בידי מקאליסטר ( מס' 23 ברשימתו , ( היא בעלת שלושה חדרים : חדר מבוא ומשני צדדיו , מימין ומשמאל , חדרי קבורה עם אצטבאות ומשכבי ראש נאים . מערה אחרת , שנפגעה בפעולות חציבה מאוחרות , מצויה במדרון היורד מבתיה _91 לעיל , הערה . 42 ראה גם להלן , _עמ' . 295-290 _92 מערות הקברים בשטח בית הקברות הקראי לא פורסמו , אם כי כמה מן המערות מופיעות בתיאורים של מקאליסטר ושל וורל ; וראה : מקאליסטר , קברים חצובים , ( 1900 ) _עמ' ; 242 וכן : _. _\ _7 _# _* _$ _, _? 0015 _ק _111 _< _: _11121 _01 ק _56 _י _611 _, _ז 1 ¥ . // . _\\^ _01 _, _4 _, _450 _# _, 2-3 _, _ 631 _. _( _6111531601 _מ _115 _ט _< _1 _מ _4 _00 _מ _3 82-86 _. קק ;( 1921-1922 ) , וכן : _ברקאי ( לעיל , הערה , ( 40 _עמ' 334 ואילך . _93 מקאליסטר , שם , _עמ' 248 ( תוכנית _. _(^ _x המערה נסקרה על ידי המחבר מחדש בשנת , 1982 ופורטה בחיבורו ( לעיל , הערה , ( 40 _עמ' . 361-357

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר