תיאור המערות

עמוד:261

מצפון לאולם נחצב חדר קבורה יחיד , ובו שתי אצטבאות ניצבות זו לזו . דומה שמערה זו , בדומה ל'מערת קונדר , ' נחצבה על פי התקן של האמה המצרית הקצרה . בשלב מסוים זוהתה _'מערת קונדר' כמקום קברו של ישו הנוצרי . זיהוי זה נשתכח , אך מערה שכנה , ממזרח לדרך שכם , הידועה בשם _'קבר הגן , ' ירשה את הזיהוי , ומשמשת עד היום מוקד של צליינות . מערת _'קבר הגן' עברה שלבים של הרס ושימוש חוזר בתקופה הביזאנטית ובימי הביניים , וכתוצאה מכך אבדו לה כמה ממאפייניה , ואף המראה המקורי שלה שונה ; בכל זאת ניתן לזהות בה רבות מתכונותיה המקוריות , המאפשרות לתארך אותה לתקופת הבית הראשון — ולא לתקופות מאוחרות יותר , כפי שהציעו חוקרים שונים בעבר . זו מערה של שני חדרים , חצובים זה לצד זה ; אל החדר השני נכנסו ימינה מן הראשון . בחדר הפנימי היו בשלב המקורי שלוש אצטבאות ומעבר מרכזי , כמקובל במערות הקברים של תקופת המלוכה . בתקופה הביזאנטית חצבו אל תוך האצטבאות מקומות משכב דמויי שוקת עמוקה . סידור שני חדרים זה לצד זה , ולא זה מאחורי זה , מייחד כמה מן המערות של תקופת הבית הראשון בירושלים , והוא מצוי בקברו של השר _'אשר על הבית' ( לעיל , ( ב'מערת האחיות הלבנות' ב'מערת חמיאהל' שבגיא בךהינום , ואף מחוץ לירושלים , במערת קברים בבית שמש . שתי מערות קברים שנחשפו בעת הכנת רשת הביוב המנדטורית פורסמו בידי ע' מזר . הן מצויות היום מתחת למפלסו של רחוב סולימאן , העובר במקביל לחומה הצפונית של העיר העתיקה . מקומן של מערות אלה מוכיח שהחפיר המלאכותי החצוב בין חומתה הצפונית של העיר העתיקה ובין גבעת בית הקברות המוסלמי _אל ט'אהירה _, זמנו קדום , שכן המערות מתקופת המלוכה נחצבו אל תוך קרקעיתו של החפיר . ייחודן של שתי מערות אלה הוא בעובדה שבשעת גילוין נראו בהן כלי חרס רבים של תקופת הברזל ב באתרם . כלי החרס שייכים לשלהי ימי הבית הראשון והם מסייעים _בתיארוכן של יתר המערות בקבוצה זו לשלב כלשהו בשלהי המאה _הח' ובמאה הד לפסה '' נ . אחת משתי המערות הייתה מרובת חדרים אך בלתי רגולארית בצורתה ; היא נראית בלתי מתוכננת ועבודת חציבתה נראית מרושלת . המערה השנייה תוכננה ונחצבה היטב ובקפידה , ובה שני חדרים חצובים זה מאחורי זה . בחדרים היו אצטבאות קבורה שנחצבו בהתאם למתכונת המקובלת והרגילה בתקופת המלוכה . לאצטבאות היו מעקה נמוך ומשכבי ראש בולטים מפני האצטבה ומעוצבים בצורת פרסה . בעת הקמתו של בניין אכסניית פאולוס , מול שער שכם , נחשפה במקום מצבה עשויה גוש סלע מונוליתי שהופרד מן הסלע שסביבו . מידותיו של גוש הסלע היו 1 . 80 _\ 3 . 40 מ . ' משלושת צדי המצבה נמצאו מדרגות בנויות ובתוכה נחצב חדר קטן . המצבה , החדר שבתוכה וסביבתה הקרובה _73 ג' ברקאי _, "' קבר _הגן" בירושלים , _' א' _שילר ( עורך , ( ספר זאב וילנאי , א , ירושלים _, 1984 _עמ' ; 203-195 _\\^ _35 _165115 : _נ 1 _ת _701 _מ _0 . _631 _){ _3 _> _' _, _" _010 _031 ( _16 40-57 _. קק _84 _£ _, 12 , ( 1986 ) , , י _5 ? _ז _8110041 _* _161 _74 על התופעה של חדרי קבורה החצובים זה לצד זה ולא זה מאחורי זה ראה : ברקאי , קברים וקבורה , _עמי . 121 _75 ע' מזר ( לעיל , הערה . ( 37 שתי מערות אלה נזכרות בהערה קצרה כבר קודם לכן אצל ונסאן ; וכן ראה : תסאן _, ירושלים המקראית , _עמ' . 37 _6 _^ _1 _>^ _01500 _^ _61 _^ _800 _^ _81001 _< _? _6 _אי _0 _. _801110 _^ _, . _01 _ץ 615 _\ 3 ק _0115 _31 _\ _6 ? 3 _ק _80 _י : ו , 11 י 5 _ג _11 _זז _^ _' _1111 70 105- _. קק _() 5 _, 1867 _, _ץ _1 _> £ , _י _01 _50111 _(* ( 11 ) _עמ _£ _\ _03 _\ _' _3110115 _€0 _י _31161 , _מ _^ _61 _4 _; . _£ . _* _13 _מ _11 _ס 403-405 107 ; ? . _. קק , 11 ) _111 ., 1902 , י 1 _מ _16 _ג _18 _ת _; _31 _. _16 וכן ראה : ונסאן _, ירושלים המקראית , _עמ' ; 37 וכן ראה : ברקאי , לעיל , הערה _, 44 _עמ' . 20-18

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר