תיאור המערות

עמוד:260

האדריכליים שבתוכן , מהארמונות של תקופת המלוכה שניצבו באותה עת במלוא הדרם , ואולי אף תוכננו בידי אותם אדריכלים . העיקרון הבסיסי של תוכניתן — אולם מרכזי שממנו נפתחים חדרי קבורה לשלושה עברים — חוזר במערות קבורה רבות אחרות מתקופת המלוכה בירושלים וביהודה , אלא שכאן הוא מופיע בצורתו המושלמת והמפוארת ביותר . גם מערה מס' 24 בכתף הינום ( להלן ) תוכננה ונחצבה על פי אותם עקרונות תכנון בסיסיים , וכמוה אף מערות קברים נוספות בבתי הקברות של ירושלים של ימי בית דויד . אותה תוכנית בסיסית של אולם מרכזי שממנו נפתחים חדרים צדדיים ניכרת גם ביסודותיו של הארמון היחיד שתוכניתו מוכרת לנו ביהודה של תקופת המלוכה , והוא 'ארמון _, _' _^ מן המאה הי' לפסה"נ , בצפונו של מכלול ארמון המצודה בלכיש . הפאר הרב של שתי מערות הקבורה בחצר מנזר סנט אטיין הוא אולי המקבילה הקרובה ביותר שבידינו למערות הקברים של מלכי יהודה , ואין תימה אפוא שחוקרים אחדים הציעו לזהותן _כמערות קברים מלכותיות . בשנת 1994 נתגלתה מערת קברים נרחבת נוספת , הדומה בתכנונה הכללי למערות בחצר מנזר סנט אטיין , מתחת למבנה בית הספר שמידט מצפון לשער שכם . מן המערה נשתמרו חלקים בלבד , וחלקים אחרים מולאו בבטון בעת בניית בית הספר . למערה היה אולם כניסה נרחב עם מדרגת סף מוגבהת ; ממנו התפצלו שישה חדרי קבורה בעלי אצטבאות ומאספות , שמהם נראים כיום שרידיהם של שלושה בלבד . לאצטבאות הקבורה יש משכבי ראש מעוצבים , הבולטים ממפלס האצטבה . מידותיו של אולם הכניסה היו כנראה זהות לאלה של האולם במערה _מס' _91 בחצר מנזר סנט _אטיץ , כלומר 8 x 10 אמות מצריות מלכותיות . מערה זו היא כנראה המקור של כמה כלים מתקופת הברזל ב שהיו שמורים באוסף של אכסניית פאולוס , וסופר עליהם שנתגלו בעת החפירות במקום . מערת הקברים שמתחת בית ספר שמידט נחשפה כנראה בעת בניית בית הספר בראשית שנות השישים של המאה העשרים , אך לא פורסמה ; משנתגלתה מחדש , היא נחקרה בידי _ג' ברקאי . _* שתי מערות קברים נוספות של בית הקברות הצפוני הן 'מערת קונדר' _ו'מערת האחיות הלבנות , ' המצויות בחצרות מנזר האחיות הפרנציסקניות הקורדיליריות ממערב לדרך שכם , מדרום לתחנת האוטובוסים . 'מערת קונדר , ' הקרויה על שם החוקר שגילה אותה , מורכבת מחצר קדמית קטנה שממנה נכנסו לחדר מבוא קטן . משלושת עבריו של חדר זה נחצבו שלושה חדרי קבורה ובהם אצטבאות . חדרי הקבורה נחצבו על פי תוכנית אחידה , ומתחת לאחת האצטבאות בכל חדר נכרה חלל של מאספה . ' _מערת האחיות הלבנות' מתוכננת כאולם שלצדו חדר בודד . באולם הכניסה נחצבו _כרכובי טפחות , הבולטים מן הקיר בשיעור של טפח אחד ( כ 7 _ס"מ . ( באחד מצדי האולם הושארה במהלך החציבה אצטבה ארוכה שבשלב שימוש משני ומאוחר נחצבו אל תוכה שתי שקתות קבורה עמוקות . _8 _31 _761 _1 _. _210111511 — _69 _מ _£ _^ _1 _\ _' _2110 _י _, _מ _11881511 _^ _1 _. ס 5 , _ע , _161 _, _4 _\ _' _! _011 ק _^ _6 _י 1973-1977 , _^ _""!" _^ 29 _. ק _70 ( 1978 ) , קלונר ( לעיל , הערה _70 . ( 14 _א ראה לעיל , הערה . 44 _71 קונדר ( לעיל , הערה , ( 20 וכן ראה : וורן וקונדר , _סקר , _עמ' . 435-432 _72 מערת קברים זו לא פורסמה ; פרטים ייכללו בספר של המחבר , העומד לראות אור בהוצאת יד יצחק _בן צבי והחברה לחקירת _ארץ ישראל ועתיקותיה .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר