תיאור המערות

עמוד:258

צמד הפוכים , זה ראשו לכאן וזה ראשו לכאן . משכבי הראש במערות בחצר מנזר סנט אטיין בולטים מפני האצטבאות , בעוד שבקבוצת המערות בעלות התקרות הגמלוניות בכפר השילוח ראינו משכבי ראש משוקעים , שנכרו אל תוך כריות סלע מוגבהות . משכבי הראש ידועים לנו במערות הקברים של תקופת הבית הראשון גם בכתף הינום ובגיא בן הינום התחתון , ואף באתרים של ערי השדה ביהודה כמו לכיש , _ח'רבת אל כום שבשפלה או גבעון שמצפון לירושלים ואף בצובה שממערב לירושלים . משכבי הראש מחקים ככל הנראה פריט ריהוט מיטלטל עשוי עץ , שהיה מונח על מיטותיהם של בני 68 על משכבי הראש שבכפר השילוח ראה : אוסישקין _, _כפר השילוח , _עמי . 238 וכן ראה : ברקאי , קברים וקבורה , _עמ' 151-150 והערה . 165 בעקבות פרסומם של משכבי הראש הדומים לפאת האלה _חתחור , במערכה מס' 2 שבחצר מנזר סנט אטיין ( ראה להלן , ( הציע א' קיל שמשכבים אלה אינם אלא חיקוי לסמל האומגה , המצוי באמנות של האלף השני _לפסה"נ והמייצג את רחם האישה . לפיכך הציע קיל _שבקברים אלה ישנה הכנה של הנפטרים ללידה מחרש . לדעתנו אין להשערתו של קיל כל יסוד בממצאים או במקורות הכתובים , הנפטרים תמיד שכובים פרקדן בתנוחת שינה , ולא בתנוחה עוברית מכווצת . וראה : _16 _ודי 0 . _£ _061 _, 50- ? _60111131 _1463 ( _116518 _? 01 _1116 _063 ( 1 111 _? 1151 _. קק ) , ל , 8 _/\ _[( _, 13 , 4 ( 198 י _168 _ז 16 _711 ק 1 _ה 6 _י 6111131 _1163 ( 116515 _35 3 _116111111 _1 י , 11 ) 1 ( _1 ., 14 53 ; 0 . 631 _^ 3 _>' , י _מ 11 _) — 3 _1166 _\ _' _31113 _£ 10 _מ ( 0 1116 _\ _¥ 0 48-50 _. קק ( 1988 ) , איור . 6 מערה מס' - 2 סנט _אטיץ

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר