תיאור המערות

עמוד:254

נוסח הכתובת הארוכה , לפי פיענוחו של אביגד , הוא כדלקמן : זאת _[ קברת 1 ... יהו אשר על הבית אין פה כסף וזהב נכי ] אם _ןעצמתח ועצמת אמתה אתה ארור האדם אשר יפתח את זאת הכתובת מעידה שבחדר הראשון , אליו הוביל הפתח שמעליו התנוססה הכתובת , נקברו שני נפטרים - השר אשר על הבית ואמתו . מקובל לזהות את המצבה הזאת עם קברו של שבנא = ) שבניהו (? אשר על הבית , שמצבת הקבורה שאותה חצב לו בחייו העלתה עליו את קצפו של הנביא ישעיהו ( כב _, טו-טז . ( לכתובת יש חשיבות רבה , שכן היא מעידה על מעמדה הרם של האמה . גם אזהרתם של שודדי הקברים , בנוסח מארה , מעידה ששודדי הקברים היו עשויים להיות יודעי קרוא וכתוב . הכתובת מעידה באופן ברור שלפי מנהג התקופה היה מקובל להניח בקברים חפצי כסף וזהב . הכתובת השנייה , הקצרה יותר , פוענחה אף היא בידי אביגד ותוכנה , על פי שחזורו של אוסישקין , הוא 'חדר בכתף הצחיח . ' [ _" . הכתובת נועדה להודיע שבתוך המצבה , מאחורי החזית האחידה , מצויים למעשה שני חדרי קבורה זה לצד זה . ההשלמה _'צריח' היא סבירה ביותר , ומשמעותו של המונח הוא מונומנט או קבר חצוב בסלע ( והשווה : שמואל א , יג ו . ( בתוך המצבה המונוליתית של השר אשר על הבית היו שני חדרי קבורה שנחצבו זה לצד זה = ) 'חדר בכתף . ( ' הכתובת הארוכה , שנחקקה בחזית החדר הראשון , מתייחסת לקבורים בו , ואילו הכתובת השנייה , שכללה כנראה את שם הנקבר בהמשכה , שלא נשתמר , נחקקה בחזיתו החיצונית של החדר השני , הפנימי , שהגישה אליו הייתה דרך החדר הראשון . הקיר שהפריד בין שני חדרי המצבה הוסר בתקופה מאוחרת , שכן המצבה שימשה למגורי מתבודדים נוצרים ומאוחר יותר אף כבור מים . לשני חדרי הקבורה יש תקרות אופקיות עם כרכובי טפחות זוויתיים במפגשי הקירות עם התקרות , בדומה למצוי בקבוצת המערות השנייה של כפר השילוח , שתוארה לעיל . מצבה מונוליתית שלישית , שמלאכת חציבתה משובחת במיוחד , נמצאת אף היא ברחוב הראשי של כפר השילוח , מצפון למצבת 'השר אשר על הבית . ' בין שתי המצבות הפריד רווח צר של כ 1 . 5 מ . ' לפי סמיכותה של המצבה לקברו של אחד מראשי השרים , ניתן להניח שגם מצבה זו הייתה של אחד מבכירי שריה של ממלכת יהודה . מצבה זו , המסומנת במס' 34 בסקר של אוסישקין , נושאת אף היא כתובת עברית קטועה , החקוקה עד ימינו בחזיתה . זוהי למעשה הכתובת הרביעית של קבוצת המצבות המונוליתיות , שכן גם מעל לפתח של 'קבר בת פרעה' נתגלו שרידי כתובת עברית ; זאת הושמדה כאשר הוגבה הפתח , ונותרו ממנה רק אות אחת ומחציתה של אות נוספת . לפי הכתובת של קבר מס' , 34 שמו של הנקבר במקום התחיל באות _זי"ן — _זבדיהו , זכריהו וכדומה . מצבה זו עשויה גוש סלע בצורת קובייה , משוחרר מן הסלע מסביב ומחובר אליו רק בבסיסו . רוחב חזית המצבה הוא 5 . 25 מ , _' שהם בדיוק עשר אמות מצריות מלכותיות . סביב בסיסה של המצבה הקיפה אותה מדרגת _י אביגד , כתובת _... _' יהו אשר על הבית , ' עמ' ; 69-67 _הנ''ל _, _11 ... ק _11 _£ _1 ק _£ _1116 ( לעיל , הערה , ( 30 _עמ' ; 144-141 להלן , _עמ' . 275 _60 _מ _110 ק _8011 _מ _1116 _81101161 1 _מ 0 י , _מ _$$ 1 $ _1 _) _10 _ע _. _ס _יי _-גז _י _1 , _* _0 _ז _3 _, _ץ _3 _^ _1116 _* _0 _ת _6 _" _7-01 _ו 16-22 _^ _11 _. קק _; _8 _. _450 _/? _, 196 ( 1969 ) _, _אוסישקין , _כפר _השילןח _1 _עמ ; 226-223 , להלן , _עמ' . 277-276

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר