תיאור המערות

עמוד:248

תיאור המערות כפר השילוח חמישים מערות הקברים הידועות במקום משולבות ברובן בבתי הכפר הערבי . כל המערות נמצאו ריקות מתוכנן המקורי , ומאז ימי הבית הראשון ועד ימינו עברו שלבים שונים של הרס ושימושים משניים . רבות מן המערות נהרסו בפעולות חציבה , כנראה בתקופה הרומית המאוחרת , ולמן התקופה הביזאנטית התיישבו בהן נזירים ומתבודדים נוצרים . שלב נוסף של פגיעה נגרם למערות בתקופה הערבית המאוחרת , משהתיישבו במקום התושבים הנוכחיים . קבוצה מעניינת ומיוחדת בכפר השילוח היא קבוצת המערות בעלות התקרות הגמלוניות או הדו שיפועיות ( איור . ( 1 קבוצה זו נחצבה אל תוך התחתונה במדרגות הסלע והמצוקים התלולים העולים מנחל קדרון מזרחה . המצוק התחתון הזקוף קרוי בפי תושבי המקום א זונאר — 'החגורה' — ובתוכו חצובים פתחיהן המרובעים דמויי החלונות של כתריסר מערות קבורה . מלאכת חציבתן של חלק מן המערות לא נסתיימה , ואחת מהן לא נבדקה משום שהיא משמשת כיום כבור ביוב . הנאות _שבמערות בקבוצה זו סומנו כמס' . 19 , 16 , 14 , 10 , 9 , 6 קבוצת מערות זו מצטיינת בפרטים אדריכליים מיוחדים , שלא מצאנו כדוגמתם באתרים אחרים בירושלים ובארץ ישראל כולה . למרות ממדיהן הצנועים , מערות אלה מעוררות תחושה של פאר והדר , ותכונותיהן האדריכליות מקנות להן מקום של כבוד בתולדות האדריכלות הקדומה של ארץ ישראל . כאמור , התכונה הבולטת ביותר בהן היא צורת תקרותיהן הגמלוניות . אחת מהן , _מס' , 6 היא נאה במיוחד , בעלת תקרה מקומרת . מערות אלה מצטיינות בתכנון מדויק , בעיבוד קפדני , בהקפדה על קווים ישרים וזוויות ישרות ובשמירה על מידות מדויקות על פי תקן האמה עם פרופורציות הרמוניות . המערות של קבוצה זו נועדו לקבורת נפטרים יחידים , מלבד שתיים מהן , מס' 10 ו , 16 שתוכננו עבור זוג נפטרים _56 ב' מזר , החפירות ליד הר הבית ( לעיל , הערה , ( 6 _עמ' ; 25-22 וכן : מזר , קדם , _, 29 _עמ' . 55-49 ב' מזר ייחס לחדרים חצובים אלה חשיבות רבה , ואף רמז לאפשרות שאינם אלא חלק מבית הקברות המלכותי של 'שדה הקבורה אשר למלכים' ( דברי הימים ב , כו כג . ( נתגלו ארבעה חדרים , שסומנו במס' _, 7098 , 7037 , 7084 _, 6015 ובכולם ניכרו עקבות שימוש מימי בית הורדוס ; חדר 7037 אף שימש בימי הבית השני כמקווה טהרה . אוסף של כלים מתקופת הברזל נמצא ליד חדר , 6015 אך לא בתוכו . גם החופרים שהציעו לזהות את החדרים הללו _נקברים מציינים שאין די ראיות לזיהוי זה ; וראה : מזר , _קרם , , 29 _עמ' . 55 לשחזור הדמיוני שפירסם _בן דב , הכולל _מבני על מעל לחדרים החצובים ועליהם מתנוססות פירמידות , אין כל סימוכין בממצאים שנחשפו במקום ; וראה : מ' בן- _דב , חפירות הר הבית , ירושלים , 1982 _עמ' . 41 אולם ראה גם לעיל , _עמ' _57 . 118 תיאורים מפורטים של כל מערות הקברים בכפר השילוח כלולים _ברין וחשבון הסקר ; וראה : אוםישקין _, _כפר השילוח , ובמהדורה האנגלית ( לעיל , הערה . ( 35 ממצאים שיצדיקו את זיהוים _כמערות קברים של ימי הבית הראשון , ואין בהם כל מאפיינים משותפים עם מאות מערות הקבורה מאותה תקופה שנחשפו ברחבי יהודה ובבתי הקברות שסביב ירושלים .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר