תולדות מחקר הקברים

עמוד:242

אינן מבטאות נאמנה את אופיין של המערות , ובמקרים רבים אינן מדויקות . מקאליסטר נעל למעשה את הדלת בפני חוקרים אחרים , שהניחו שהאזור כבר נסקר ואין מה לחדש בו . בחפירות שערך פרקר במדרון המזרחי של עיר דויד , למן , 1909 נחשפו כמה קברים אשר ונסאן קבע את זמנם לימי השגשוג של ממלכת יהודה . כמה קברים , כולל קבורות חירום המוניות במערות טבעיות , נחשפו בדרום מזרח עיר דויד בחפירותיו של וייל בשנים . 1924-1913 החופר ייחס אותם לתקופת מלכי יהודה . למן שנות הארבעים של המאה _הכ' הצטרפו גם חוקרים ישראליים אל אלה שתרמו למחקר בתי הקברות של ירושלים הקדומה . אביגד ניתח את האדריכלות של 'קבר בת פרעה' בכפר השילוח , תיארך נכונה את המצבה ואף הצליח לפענח את הכתובות העבריות שחשף קלרמוךגנו כשמונים שנה קודם לכן בחזית קברו של השר אשר על הבית . בשנת 1947 גילה _רייפנברג כתובת קבורה עברית נוספת , שנחקקה בחזית מערת קברים מימי הבית הראשון בסמוך לקברו של השר אשר על הבית . ב _1957 פירסמה עמירן שני קברים שנתגלו עוד קודם לכן בשנות השלושים ברחוב ממילא , מהם נודעה לנו לראשונה גם קבוצת כלי חרס מימי הבית הראשון . יש לציין שחלק מן המחקרים המסכמים על ירושלים הקדומה , ובעיקר ספריה של קניון שנכתבו בעקבות חפירותיה בירושלים , ( 1967-1961 ) התעלמו לחלוטין מעדותם של הקברים מימי הבית הראשון ומתרומתם להבנת הטופוגרפיה של העיר , עושרה ותרבותה . אחד מספרי הסיכום הטובים והממצים ביותר שנכתבו על ירושלים הוא ספרו של סימונס , שיצא לאור בשנת . 1952 סימונס כותב בספרו : 'אף אחת מן התקופות ואף אחד מן הרבעים לא הותיר לנו נקרופוליס ראוי לשמו . ' כך שלמעשה , עד לאיחודה של ירושלים בעקבות מלחמת ששת הימים , היו בידינו אך ורק שניים או שלושה קברים השייכים לתקופה הפאר של מלכי בית דויד שתוארכו היטב ופורסמו כראוי . תמונה זו השתנתה מן הקצה אל הקצה לאחר איחוד העיר במלחמת ששת הימים . בעקבות חפירותיו של אביגד ברובע היהודי של העיר העתיקה , למן , 1969 הגיע מחקר ירושלים של ימי הבית הראשון לשלב של בשלות ובגרות . תפיסת המרחיבים או המקסימליסטים הלכה וצברה תנופה , והפכה לנחלתם של רוב החוקרים . ההשתרעות הרחבה של תחומי העיר חייבת הייתה לתת אותותיה גם בפריסתם של בתי הקברות שלה . לאחר 1967 החלה פעילות מחקר מקיפה של בתי הקברות השונים של ירושלים מימי הבית הראשון . _28 ונסאן , ירושלים _התת קרקעית _, _עמי 25 ואילך ; וכן הנ _" ל , ירושלים המקראית , _עמ' _29 . 325-324 וייל ( לעיל , הערה , ( 10 _עמ' , 137-130 לוחות . 111-11 _30 אביגד , כתובת _... _' יהו אשר על _הכית , ' _עמ' ; 72-66 _הנ"ל , מצבות קדומות , _עמ' _^ _1801 _, ; 17-10 _. א _1 _ה _1 _81103 _מ _0 _ _1 _316 _^ _11 _< _1 _6 _ג _11 0 / 3 _^ _0 _>' ק _113 ק _£ _1 _/ _1 _£ י _1 _, _מ 137-152 ; _1 _( _10 _. קק _, / _£ _7 , 3 ( 1953 ) , _י _0 _? _1110 _110 _> _' _21 _¥ _111286 _מ _110 _קת _50 ת 1 _ג _1 _וח _< 1 70 _מ 164-165 _* _1116 _5000 _. קק / _£ _/ , 5 ( 1955 ) , , י _516 _* _' _314 _31 _א' רייפנברג , 'תגלית כתובת עברית חדשה מלפני גלות בבל , _' ידיעות , יג ( תש '' _זא _עמ' _. 4 . ; 83-80 _מ _110 _קת _$€ _מ _1 _'י _6 _\ _א _© _17 _0 _/ _3 _ע _1500 _סי _61 _§ _, _י _11 _ז 135-137 _0 _^ _1 _^ _? _16- _£ _^ _110 _? _6110 _^ _, . // _' 05 , 21 ( 1948 ) , _^ _01 _? _6 _. קק ; וראה להלן , _עמ' . 278-277 _32 ר' עמירן , 'שני קברים בירושלים מתקופת מלכי יהודה , ' יהודה וירושלים , _עמ' = ) 72-65 ידיעות , כ [ תשט '' ז , _( _עמ' _33 . ( 179-173 קניון , ירושלים ; הנ"ל , חפירה בירושלים ; _1 , _ת 1 _( _16 _מ _< 10 _ח _01 _01 1165 0 / 1 ) 16 01 ( 1 _7651 ( 1 _x , _16111 1 _. 0 _ץ _^ _0 1971 _א סימונס , ירושלים , _עמ' . 273

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר