תולדות מחקר הקברים

עמוד:T7

לוח _\ ' 11 משכב ראש מעוצב בדמות תסרוקת _'חתחור' במערת קבורה מימי בית ראשון בירושלים . מערת קבורה בכתף _הינום . נראים ספסלי הקבורה ומשכבי ראש . קבר 'בת פרעה , ' קבר מונוליטי מתקופת המלוכה בכפר השילוח . פרט החזית .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר