תולדות מחקר הקברים

עמוד:239

תולדות מחקר הקברים בשנים 1879-1874 הגיע קלרמון גנו לכפר השילוח שממזרח לעיר דויד . הוא בדק שם סדרה של מערות קברים שאותן תיארך נכונה לימי הבית הראשון . בעת שהותו במקום גילה את כתובתו של השר אשר על הבית , היא הכתובת העברית המונומנטלית הראשונה שנתגלתה בארץ ישראל . בעקבות ביקורו בכפר השילוח כתב _קלרמון גנו את הדברים הבאים : כפר השילוח , פרבר כפרי של ירושלים , מצדיק את תשומת הלב המלאה של הארכיאולוג . אני משוכנע שכל מי שיחקור את המקום ביתר יסודיות משנעשה עד כה יוכל להגיע לתגליות בעלות חשיבות ראשונה במעלה . בימי מגורי בירושלים ביקרתי שם לעתים תכופות , ומעולם לא הייתה לי סיבה להתחרט על מסירותי למקום ... במצוק של כפר השילוח יש עדיין קברים במספר רב שניתן לחקרם ... ההתרשמות הראשונה שלי עם כניסתי אליהן הייתה תחושה של השתאות והערצה , בראותי את הצורה הבלתי רגילה של תקרותיהם , את האצילות הרבה של סידורי הקבורה , את ההרמוניה של יחסי המידות , את תשומת הלב הקפדנית שבה טופלו פני הסלע בכל מקום , את השימוש הבלבדי בקווים הישרים , ואת תחושת ההוד שהם השרו למרות ממדיהם המצומצמים ... איני מהסס להביע את דעתי שעיר קברים זו , הידועה אך מעט , היא אחת הקדומות , אם לא הקדומה ביותר , בין אלה של _16 _אביגד , כתובת _... _' יהו אשר על הבית , ' _עמ' ; 72 _הנ"ל , מצבות קדומות , _עמ' . 16 וראה פרק _שנים עשר _, _עמ' . 276 -275 התפיסה האדריכלית הכוללת הייתה של מערה נרחבת עם אולם מרכזי גדול , שסביבו נחצבו חדרי קבורה , כל אחד מהם יוחד לאחד המלכים ואולי אף לבני משפחתו . לעומת קברי המלכים המפוארים , המקרא מזכיר בירושלים גם קברים שהיו ככל הנראה של דלת העם , קברים פשוטים , שמקומם היה בנחל קדרון , אך על מראם ואופיים אין בידינו נתונים . _'קברי בני העם' ( _מלכים ב , _כג ו ; ירמיהו _כו _כג ) היו כנראה מקום בזוי , נעדר יוקרה , ועל כן השליכו לשם שרידי פולחן שנטמאו , וגוויות של מוצאים להורג . קבר אחר הנזכר במקרא הוא זה של השר 'שבנא אשר על הבית , ' שהיה כנראה , על פי התיאור בספר ישעיהו , מפואר ומנקר עיניים : _... _' מה לך פה ומי לך פה כי חצבת לך פה קבר חצבי מרום קברו חקקי בסלע משכן לו' ( ישעיהו כב טז . ( מן הדברים ניתן אולי להסיק ששבנא היה זר בירושלים , ומכל מקום ירד ממעמדו האיתן , כפי שאכן ניבא הנביא בהמשך . קברו של שבנא מזוהה על ידי רוב החוקרים עם מצבת קבר מונוליתית בכפר השילוח ( להלן , ( שעל חזיתה נחקקה כתובת המזכירה את התואר _'אשר על הבית . _' שמו של בעל הכתובת לא נשתמר , אך הסיומת של השם נשתמרה _... _' — יהו . _' לפיכך הציעו ידין ואביגד לשחזר את שמו כשבניהו , שקיצורו הוא שבנא . אם אכן נקבל זיהוי זה , הרי קברו של השר אשר על הבית בכפר השילוח הוא מונומנט הקבורה היחיד מתקופת הבית הראשון הנזכר במקרא והקיים עד ימינו .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר