הקברים בירושלים לאור המקורות הכתובים

עמוד:237

היום במוזיאון ישראל , מוזכרת העברת עצמותיו של עוזיה מלך יהודה ממקום קבורתו המקורי למקום אחר . כתובת זו מאששת את ההנחה , המבוססת על המקור שבספר דברי הימים , שעוזיהו לא נקבר עם יתר המלכים באותה מערה , אלא בשדה הקבורה שמעליו . אך לצערנו אין בידינו כל מידע לא על מקום מציאתה של הכתובת — כלומר על המקום שאליו הועברו עצמות עוזיה — ולא על האתר המקורי , שממנו פונו עצמותיו . הידיעה המאוחרת ביותר על היכרות עם קברי מלכי בית דויד מובאת אצל ההיסטוריון הרומי דיו קאסיוס , במאה הב' לסה"נ , המספר על קברו של שלמה הנערץ על ידי היהודים , שנהרס בימיו . לפיכך המסורת על מקומם של קברי המלכים נתקיימה ברציפות עד לבניית איליה קפיטולינה , העיר הפגאנית שירשה את ירושלים היהודית . המסורת על קבר דויד ב'הר ציון' שבגבעה המערבית היא מאוחרת , ונזכרת לראשונה רק במקורות מימי הביניים . עם זאת , מן הראוי לציין שבמחצית המאה _הי"ט גילה פיירוטי מערה נרחבת מתחת למבנה _'קבר דויד , ' שקיומה עשוי להיות המקור לצמיחת המסורת על אודות קבר דויד באותו מקום . למן ראשית המחקר הארכיאולוגי , כאמור , ניסו החופרים בירושלים לאתר ולחשוף את קברי המלכים . בין אלה ניתן למנות את _דה סוסי , ( 1863 ) גותה ( 1881 ) ואת בליס ודיקי . ( 1897-1894 ) הניסיון הידוע ביותר לאיתור קברי המלכים נעשה על ידי וייל בשנים . 1914-1913 וייל חפר בדרום עיר דויד בעקבות השערתו של קלרמון גנו , שפיתוליה של המנהרה המיוחסת לימי חזקיהו , המזרימה את מימי הגיהוץ דרומה , נעשו במתכוון על מנת שלא לחתור תחת קברי המלכים . וייל גילה שם כמה מתקנים חצובים בסלע , שאותם זיהה כקברי מלכי בית דויד . שניים מאלה , א '' ל סוקניק , 'ציון עוזיהו מלך יהודה , ' תרביץ , ב ( תרצ '' א , ( _עמ' ; 292-288 _ץ _^ _" _- _תט _? _1 _* _, _ז _^ _6 _ט _1 _£ _^ _05 _, 63 _£ _1 _~ _8 , _ 0 / _. _1114211 _§ _מ _731 ) _101 0 / _11271111 _^ _1 217-221 _. קק . ( 1931 ) , יש לדחות מכול וכול את האשמותיו הבלתי מבוססות של גרביני , כאילו כתובת עוזיה מלך יהודה 'היא זיוף מודרני שיוצר בחוגים של סוקניק , ' וראה : _1 _, _/// _. _5 _/ _00 _' _מ _1 _ג _11 _ג 0 . _0 1988 , _מ _( _10 _מ , _161 _1 _^ _0 _< _ז _1115 _ז _016 _ח 1 _6 _ז _( _111 x _11 _< _16010 _^ _1 , י 6 ( 161 _16 _11221311 _מ 210 _ת 1 _$ _0 י 1 _. י , _ת 43-44 ; 1 < _161 _. קק 67-75 _. קק _111 _$ _1 _* _1 _* _5 _, 24 ( 1985 ) , _ז _15 _6 _ז 16 _ז 0 בי מזר שיער שמלבד שני המקומות של קברי מלכי בית דויד , זה שבו נקברו דויד והבאים אחריו וזה של גן עוזא , שבו נקברו המלכים מימי מנשה ואילך , היה בירושלים מקום קבורה מלכותי שלישי , שכונה 'שדה הקבורה אשר למלכים ; ' וראה : ב' מזר , 'ירושלים , _' א '' מ _, ג , טור ; 832 וכן : הנ '' ל , 'החפירות הארכיאולוגיות ליד הר הבית , סקירה שנייה , עונות _תשכ''ט-תש '' ל , ' ארץ ישראל , י ( ספר שזר , ( ירושלים תשל '' א _עמ' . 23 , ' וקבר שלמה המלך , הנערץ מאד ביניהם , נפל מאליו _/ מצוטט לפי ש' ייבין , מלחמת _בר כוכבא , ירושלים , 1957 _עמ' . 180 ח _'' ז הירשברג , 'קברי דוד ושלמה במסורת המוסלמית , ' ארץ ישראל , ג ( ספר קאסוטו , ( ירושלים תשי '' ד , _עמ' ; 220-213 א' _ארסה ' , קבר דוד בתיאורו של בנימין מטודילה _, ' ( _1169 ) ב"ז קרר _וצ' _ברס ( עורכים , ( פרקים בתולדות ירושלים בימי הביניים , ירושלים תשל '' ט , _עמ' . 121-112 _מ 1 _< 10 _ז _6 _< _1 _, 1 _^ 0 _ז _£ _^ _10 _ח 1 . _* _£¥ _/ 6 . ? _1610111 , _. _16 _? _1 _* _501€ _/ ק _211 _// . _; 11 , _. קק . 1864 , 1 , פיירוטי מתאר מערה נרחבת , מידותיה כ 52 _x 120 מ , ' שממנה מוליד מסדרון חצוב ( או בנוי בחלקו (? באורך כ 60 מ' אל מתחת למצבה מימי הביניים הידועה כ'קבר דוד . _' תיאוריו של פיירוטי מלווים בהערות על אנשים נוספים שהיו עמו במקום , חוסר יכולתו לחקור את המקום ביסודיות בשל הרפש , העפר ומי הגשמים שחדרו אליו ; כמו כן הוא מביא תוכנית וחתך סכימאטיים של המערה .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר