הקברים בירושלים לאור המקורות הכתובים

עמוד:234

בכפר השילוח ( להלן . ( אין לזהות מצבה זו עם המונומנט הקרוי בימינו 'יד אבשלום _/ שכן לפי מאפייניו _האדריכליים זמנו של זה הוא מימי הבית השני . סוגיה חשובה במיוחד היא שאלת מיקומם , אופיים , _מראיהם ותולדותיהם של קברי המלכים מבית דויד . רבים מן החוקרים שעסקו בלימוד קדמוניותיה של ירושלים נתנו דעתם לעניין זה , ומשלחות חפירה שונות , למן ראשית המחקר הארכיאולוגי , ניסו לאתר את קברי המלכים , והיו מהן שאף דימו כי עלה בידיהן לחשוף אותם . בטבלה המצורפת סוכמו הנתונים המקראיים אודות קבורתם של המלכים השונים . מן הטבלה עולה בבירור שמלכי בית דויד נקברו בשני אתרים : האחד הוא מקום קבורתו המקורי של אבי השושלת — דויד — שהיה בעיר דויד , ושימש לקבורתם של המלכים במשך כמאתיים שנה עד לקבורתו של חזקיהו . אתר הקבורה השני , שמקומו היה בגן עוזא , שימש לקבורתם של אחרוני מלכי יהודה , החל בימי מנשה . מלכי יהודה האחרונים , שמלכו ערב חורבנה , מתו ונקברו בגולה . טבלת הנתונים המקראיים על קברי מלכי בית דויד

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר