מים בירושלים במקורות מקראיים נוספים

עמוד:231

מים בירושלים במקורות מקראיים נוספים מספר כתובים מקראיים נוספים לאלו שכבר הוזכרו קשורים לנושא המים בירושלים . התקווה לשפע מים בירושלים באה לידי ביטוי בפסוקי תהלים : יהמו _יחמרו מימיו נהר פלגיו ישמחו ירעשו הרים בגאותו סלה עיר אלהים קדש משכני עליון ( תהלים מו ד-ה . ( ' ושרים כחללים כל מעיני בך' ( שם פז ז . ( יש מחפשים משמעות דומה בפסוקים נוספים ( ישעיה לג כ-כא ; תהלים לו ט-י ; סה י , ( אך נראה שאלה דימויים כלליים , ללא זיקה לירושלים . תקווה זו באה לידי ביטוי בולט בספרי הנביאים יחזקאל , יואל וזכריה בקטעי נבואה העוסקים בחזון אחרית הימים . בתיאור של מראה המקדש בחזון יחזקאל ( מז א-ה ) מתואר מעיין הנובע ממפתן המקדש , הולך ומתגבר ונגמר בנחל איתן הזורם לכיוון ים המלח . תיאורים דומים , המבוססים על חזון יחזקאל , מצויים אצל יואל ( ד יח ) חבריה ( יג א ; יד ח . ( דברים דומים על מעיין במקדש מצויים באיגרת אריסטיאס : 'והספקת המים אינה נגרעת כי בתוך ( המקדש ) שוטף _מעץ טבעי שופע ; כאשר הורו לי יש תחת האדמה עוד מקר מים נפלאים ובלתי מתארים חמשה אסטדיונות מסביב ליסוד המקדש ולכל אחד מהם צנורות בלי מספר כי משיכות המים שלכל חלק מחברות זה לזה . ' אפילו טאקיטוס מציין במקדש ירושלים 'מעיין מים שופע . ' רוב החוקרים סבורים כי הידיעות הללו על מעיין בתחום המקדש מיוסדות על חזון יחזקאל , שאינו מבוסס על מציאות אלא על תקווה שמקורה דווקא בחוסר המים במקדש . אך יש שהתבססו על מקורות אלה והניחו שאכן היה בהר הבית מעיין טבעי קטן , שיחזקאל הפכו בחזונו למקור מים שופע . * * * מפעלי המים הקדומים של ירושלים הם מהשרידים המרשימים ביותר מתקופת בית ראשון שנותרו בעיר . שלוש מערכות המים 'פיר _וורך , תעלות 1 ו 11 ונקבת חזקיהו ותיאורי הברכות הציבוריות _80 איגרת אריסטיאס , _עמ' לט , סעיפים פט-צ _, תרגם וההדיר א' כהנא , הספרים החיצוניים , ב / א , _תל אביב תרצ '' ז . _81 _5136 _קם _611115 _73011115 _, _^ _1 _x _101106 _, _1 _, 12 , _מ _€01 1960-1970 לזהות מעיין היוצא מהר הבית עם מקור המים של הבאר שליד חמאם _א שפע _, ממערב להר הבית . אך אין כל בסיס לדעה זו . ונסאן ניסה לראות במקורות אלו , ובעיקר בדברי איגרת אריסטיאס וטאקיטוס , רמז לאמת המים שהגיעה מברכות שלמה למקדש , ואשר לדעתו הייתה קיימת כבר בימי בית ראשון . אך אין כל יסור להשקפתו בדבר ייחוס אמת המים לימי בית ראשון , והדבר אף אינו משתמע מן המקורות . _82 -ת _. _0 _^ _. _00011 _, 7116 _8001 _£1€ _^ _1 _{ _100 _) _, £ _< 11 _ז _! _516 _. _קק 1936 , _ו _181 _ג _1 _נ _1 _83 ב'צ לוריא , 'לתולדות אספקת המים לירושלים העתיקה , ' סיני , כח ( תשי '' א , ( _עמ' ט-יח . _לוריא , שראה בתיאורי יחזקאל תיאורים ריאליים , ניסה

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר