ברבות בירושלים המקראית

עמוד:229

הנמשכת לאורך קו גובה במדרון העופל ושהמשכה הוא התעלה שגילה צ'רלס _וורן מתחת ל'מגדל וורןי , שהוא ככל הנראה מגדל מסיבי מימי בית ראשון . מן הראוי להזכיר כי מעט ממזרח ל'מגדל _ויחי התגלה בשנת 1982 שבר כתובת מונומונטלית , שתוכנה קשור במים , אך היא קטועה מכדי שניתן יהיה להבינה . המילים הניתנות לקריאה הן : מתחת . לז 1 _רך . המים 1 בירכתי _נסחהכסן הייתכן כי כתובת זו ליוותה את מפעל המים שבהט מציע לזהות באזור זה , כפי שכתובת הנקבה ליוותה את נקבת חזקיהו ? הקושי בהצעתו של בהט הוא שברכה בנחל בית _זיתא אמורה להימצא מחוץ לתחום העיר המוקפת חומה , בעוד שברכה במעלה גיא הטירופויון ( כגון באזור חמאם א שפע , בנקודת החיבור בין רחוב השלשלת להר הבית ) יכלה להימצא בתוך תחום החומות של ירושלים המורחבת . _אוסישקין , בעקבות משל , הציע אפשרות כי 'מנהרת החשמונאים' ( שלמעשה אינה אלא תעלה מקורה בלוחות אבן ) הנמצאת בקצה _הצפוני מערבי של הר הבית והובילה מים מאזור שער שכם לכוון הר הבית , היא מימי בית ראשון . במידה וכך , כי אז ניתן להציע כי זוהי 'תעלת הברכה העליונה . ' תעלה זו קדומה לבניית חלקו המערבי של הר הבית בימי _הורדוס , אך אין אפשרות לקבוע את תאריך הקמתה . ' הברכה העשויה' הנזכרת בספר נחמיה בין קברי בית דויד _ל'בית הגיבורים' היא ככל הנראה ברכה מלאכותית , שהייתה מחוץ לעיר , בתוך הקדרון _. _74 מזר , קדם , 29 , תוכנית . 4 _1€ _\\ _' _75 _ג _1 _1161 _מ _016 _מ _^ _10 _/ _311 _מ _16 _ח _£ _1 _§ _ _1 _י _. _4 _1 _י _3 _¥ _611 _, _א _1161 _' , / _£ _/ , 32 ( 1982 ) , 1 . ק _11116 0 _ק _^ _10 ת 110 _קת 195-198 _1080 _. קק . ראה גם להלן , _עמ' . 274 _76 מן הראוי להזכיר את הצעתו של דלמן לאתר את מקום 'הברכה העליונה' בבךכת חמאם _אל בטךק ' ) ברכת חזקיהו ( ' שליד שער יפו . 'תעלת הברכה העליונה' היא לדעתו התעלה המובילה מים לברכה זו מברכת ממילא , שבסביבתה הייתה ' מסילת שדה כובס . ' אך אין כל בסיס להנחה שברכות אלו היו קיימות בתקופת המלוכה , כפי שאין בסיס להנחת דלמן שהכינוי 'הברכה העליונה' מכוון לברכה שהזינה את העיר העליונה , שהרי המינוח _'עיר עליונה' ו'עיר תחתונה' ידוע רק מתקופת בית שני . ונסאן ובעקבותיו בורוז ( לעיל , הערה , ( 72 סברו כי ' הברכה העליונה' הייתה ליד הגיהוץ . עם חציבת נקבת חזקיהו בוטלה ברכה זו ושמה ניתן לברכה שבקצה הנקבה , שהיא עליונה ביחס ל'ברכה התחתונה' שמקומה _בברכת _אל חמרה . הברכה שליד _הגיהוץ כתתה עתה 'הברכה הישנה . ' 'תעלת הברכה העליונה' שלידה נפגשו ישעיהו ואחז , היא , לפי ונסאן , תעלה , 11 היוצאת מ'הברכה העליונה . ' לדעת ונסאן ישעיהו פגש את אחז בעת שכלול 'תעלת הברכה העליונה , ' שכלל את חציבת הקטע האחרון _והתת קרקעי של תעלה , 11 אשר הוביל לברכת _אל חמרה . לפי דעה זו , משלחת רבשקה עמדה במורד _הקדרון , באזור שבו עוברת תעלה . 11 קשה לקבל טיעון זה של ונסאן . _77 אוסישקין , מפעלי מים , _עמ' . 12-9 משל מצוטט בעל פה . על התעלה הזו ראה : ד' בהט , 'מנהרות הכותל המערבי , ' קדמוניות , כו ( _תשנ"ג , ( _עמ' . 46 45

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר