נקבת חזקיהו (איורים (10 ,2

עמוד:221

_הגיחון ( ראה איור . ( 10 קיומה של מחילה איננו מחייב שהייתה בה זרימת מים , אך לדעת גיל יכלה המחילה להיות גדולה מספיק כדי שבני אדם יוכלו לחקור אותה ולמצוא כי היא קשורה למעיין הגיחון . חציבת הנקבה , על פי השקפה זו , לא הייתה אלא הרחבה ושיפוץ של המחילה הקרסטית . תיאוריה זו אף מסבירה את בעיית אספקת החמצן בזמן חציבת הנקבה , שהיא בעיה חריפה למי שעובד מתחת לפני הקרקע במנהרה צרה לאור לפידים או נרות שמן , הרי ייתכן כי מלכתחילה הייתה זרימת אוויר במחילה הקרסטית הטבעית . אולם את תיאוריית הסדק הקרסטי ערער מחקר גיאולוגי חדש שנערך בנקבה על ידי א' שימתן , ע' פרומקין ואחרים . על פי מחקר זה , חוצבי הנקבה ( וכן גם חוצבי המערכת העילית של פיר וורן ) איתרו חללים קרסטיים מקומיים וחיברו ביניהם , אך לא היה סדק קרסטי רצוף שרק הורחב _והועמק על ידי חוצבי הנקבה , כפי שסבר גיל . נראה לנו כי ניתן לקבוע שלבים בתכנון הנקבה ובחציבתה . הקטע הדרומי נחצב במקורו , כאמור , כ 2 מ' מעל למפלס הנוכחי , ורק בשלב מאוחר הועמק עד לעומק של 5-4 מ . _' קטע גבוה זה נמשך עד סמוך _לפיר בנקודה _. _* _1 _\ יש לזכור כי תעלה 11 הגבוהה אף היא בכ 2 _מ' ממפלס הנקבה הנוכחית . ייתכן אפוא כי הקטע הדרומי _במפלסו הגבוה היה ניסיון ראשון לחציבת הנקבה במפלס זהה לזה של תעלה . 11 רק משבוטל ניסיון זה , מסיבות שאינן ידועות לנו , הוחל בחציבת הנקבה הנוכחית במפלס הנמוך , המותאם לקצה המנהרה האופקית של פיר וורן ( תעלה , _(\ 1 ובשלב זה עד הועמק גם הקטע הדרומי עד למפלסו הנוכחי . הקטע מנקודה _* _1 _¥ נקודה _, _^ _1 שהוא ישר כסרגל , נמשך במקביל וקרוב מאוד לתעלה 11 ( ראה איור ( 2 אך במפלס הנמוך ב 2 מ' ממפלס תעלה זו . נראה אפוא כי בשלב הראשון הייתה תוכנית חציבת הנקבה קשורה בתעלה 11 הן מבחינת המפלס והן , במידה רבה , מבחינת התוואי . רק בשלב מתקדם ניטשה תוכנית זו והוחלט להתחיל בחציבת הנקבה מקצה תעלה _ך _, _\ במפלס נמוך . גם בתוכנית החדשה , תוואי הנקבה מקביל לאורך חלק ניכר מדרכו לתוואי תעלה ם . תעלת המים העודפים הנקבה יוצאת כיום אל הברכה המכונה ברכת השילוח . במצבה הנוכחי , ברכה זו מאוחרת לתקופה הביזאנטית . בחפירותיהם של גותה ( 1881 ) ושל בליס ( 1897-1894 ) נתגלו במקום זה שרידי הברכה הביזאנטית , הבנויה על ברכת השילוח הרומית ( איור נ . ( גותה טען כי מצא במקום זה את שרידי החציבות של הברכה המקורית וכי גודלה היה 6 מ' 26 1 , ¥ . _59 _מט 3 _ג 1 _מ 1 _£ 0112 9 _1 _* _086 _זו _10 _, _4 _. : _יז _0 _ ו _14 _\ _¥ _316 _^ _01 _^ _8 _: _\ _, _\ _. _י _3 _\ _ס _0 _? _ץ _3111 , " _016 _011 ץ _. ? 0 _י _61 _^ _16 _*' _י _0 _\ _£ _מת _£ _11166 _ח _£ _< _1 _מ _£ [ 3 _בתוך : ברוך ( עורך , ( ( לעיל הערה , ( 19 _עמ' _. _* _¥ _1-111 גם _ר' רייך ( בע '' פ ) הביע דעה דומה בדבר אי סבירות קיום מנהרה קרסטית אפקית לאורך כל תוואי הנקבה . להצעה חדשה על שיטת חציבת הנקבה ראה : 61 _ממט _§ , " _1116 _51103111 7 ץ _1 _> 6 _מ 116- 8 . _1 _* 056 _. קק 25 ( 1998 ) _, , _ע _ןע _161 _. _4 , י _130 . _86 _\ _' _1811641 , _* _" _י _מ _1 _$ 3161 _ד _§ _611 _1 _) _61 _. _161 _מט _^ _1158131 _> _י _0111116 _, _. מ _^ _. 11 ; ¥ . _0 . _81158 _ד 52 _{( ., _. קק 5 ( 1882 ) , _, _ץ _? _ם _(!? _1 _* _5016 _* _1 _2 _נ _x _01 _ח _0 _ו _0 _^ _י _£ _x _^^\ _דחח 1898 _* _££ _. _0 : _י _2 ח _חט 1894-1897 ,

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר