נקבת חזקיהו (איורים (10 ,2

עמוד:219

1 הנקבה וזה היה דבר הנקבה בעוד 2 ... גחן אש אל רעו ובעוד שלש אמת _להנקןב נשמ ] ע קל אש ק 3 רא אל רעו כי הת זדה בצר מימן ומ 1 שמ ] אל ובים ה 4 נקבה הכו החצבם אש לקרת רעו גרזן על גרזן _חיולכו 5 [ ] המים מן המוצא אל הברכה _במאתים ואלף אמה ומ 1 א ] 6 ת אמה היה גבה הצר על ראש _החצמם ] הכתובת נותנת תיאור דרמטי , בלשון ספרותית , של רגע המפגש בין שתי קבוצות החוצבים . חקיקתה של כתובת זו , הארוכה והמונומנטלית מבין הכתובות העבריות מימי בית ראשון , מעידה על חשיבות האירוע בחיי העיר ועל ההישג העצום של המפגש בין הקבוצות . הכתובת מסבירה את העובדה כי שתי הקבוצות שומעות אחת את השנייה כאשר מפרידות ביניהן רק עוד שלוש אמות ( כ 1 . 5 מ ( _' בלתי חצובות . שמיעת הקולות הייתה הודות ל'זדה' שהייתה בסלע מימין ומשמאל ( במובן : מצפון ומדרום . ( המילה 'זדה' היא יחידאית , והאטימולוגית שלה אינה ידועה . הסבר מקובל למונח הוא 'סדק . _' פירוש זה מתאים להסבר הגיאולוגי העדכני ביותר על שיטות החציבה . להלן נביא כמה מן הדעות שהושמעו בתולדות המחקר על שיטת חציבתה של הנקבה . צ' קונדר , מראשוני חוקריה של הנקבה , טען כי תוואי הנקבה נקבע באופן מקרי , ללא תכנון מראש . למרבה הפלא , גם ק' קניון חזרה על גרסה זו , שעל פיה שיטת החציבה של הנקבה נותרת בלתי מובנת לחלוטין . קלרמון גנו טען כי הפיתול הגדול של הקבוצה הדרומית לדרום מזרח נגרם בשל הרצון לעקוף את מקום קברי בית דויד , שהיו לדעתו בתחום הנעקף . יש לציין כי הדברים נכתבו על סמך השערתו ביחס למיקום קברי בית דויד , עוד לפני לפני שגילה וייל את המערות המכונות 'קברי בית דויד . ' את העיקול הצפוני הסביר חוקר זה כניסיון לחדור עד מתחת למרכז עיר דויד ומשם לעלות בפיר אנכי עד לפני השטח . לתיאוריה זו _אץ כל בסיס במציאות . וייל טען שתוואי החציבה נקבע במידה רבה על ידי האזנה לקולות נקישה מתחת לקרקע . לדעתו , הן הקבוצה הצפונית והן הדרומית הגיעו אל נקודות קרובות לפני השטח במדרון עיר דויד ( בנקודות _0 _¥ _ל _11 _, _ד _, _0 _00 _£ _\ ומנקודות אלו עד נקודת המפגש הן חצבו בתוואי מקביל למדרון וקרוב אליו . ניתן היה , כך טען , לשמוע את קולות החציבה מחוץ למדרון , באזור של תוואי תעלה , 11 ועל ידי כך לכוון את החוצבים בדרכם . הפיתולים באזור המפגש אירעו לאחר ששתי הקבוצות כבר שמעו אחת את קולות רעותה , אך הוטעו על ידי תהודה או סדקים _תת קרקעיים . ונסאן טען כי הקו המפותל נגרם על ידי ניסיון לעקוף גושי סלע קשים . הקר פיתח גישה זו : לדעתו , הקבוצה הצפונית חדרה מערבה לתוך ההר , על מנת להגן עד כמה שאפשר על הנקבה . אך גנו , ופרטוריוס ) מובאים _בבבליוגרפיה המפורטת של _רירינגר , שם , _עמ' . 102-95 תצלומים טובים של הכתובת מצויים אצל ונמאן , ירושלים התת קרקעית , לוח _; _1 _^ _x _^ _111 ספר ירושלים ( _תשט''ז _, ( לוח מול _עמ' . 168 ראה גם להלן , _עמ' _53 . 273-271 קניון , חפירה בירושלים , _עמ' . 157 _11 _> _6311 _\ _^ _6 _** _מ _6311 , _* _1 _x _5 _10 _ממ _1-03 _מ 10 _זןז _6 _< _1110 _< _36 01 . _016 _טן _11613 _< _מ 11 _ז _3 _\ _' _1 _< _161 ( _1681015116 _111 _^ _3 _6116 _ס 383-427 _. קק , _0 _x _41 _, 25 , י $ 1106

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר