נקבת חזקיהו (איורים (10 ,2

עמוד:217

תעלה 11 תעלה 111 והחדר העגול ( א ) ששימש כברכת היקוות . כל שאר התעלות נחצבו לדעתם , במאה _ה ח' לפסה"נ , ערב חציבת נקבת חזקיהו . מנהרה _11 _ע נחצבה בניסיון לקשור את החדר העגול עם התחלת נקבת חזקיהו . תעלה זו נעזבה עקב חלל קרסטי שהתגלה בה , ובמקומה נחצבה מנהרה _/ ¥ שאכן יצרה קשר בין החדר העגול לבין תחילת נקבת חזקיהו . רק בשלב הסופי נחצבה תעלה _/ 1 _י הקושרת את מעיין _הגיחון ישירות עם תחילת נקבת חזקיהו . הקו האופקי שנחרת על דופן תעלה _1 _¥ לדעתם סימון גובה הקשור במדידות שנערכו לקראת חציבת נקבת חזקיהו . הנקבה מתפתלת בתוואי מפותל דמוי האות , 8 מקצה תעלה _ך _\ _' עד לברכת השילוח ( _ברכת סלואן , ( מרחק של 512 . 5 מ , ' בעוד שהמרחק הישיר בין קצותיה הוא 325 מ' בלבד . למרחק זה יש להוסיף את אורכה של תעלה _ך _\ _' המשופצת , המגיע _ל 20 . 6 מ . _' אורכה הכללי של הנקבה עד לברכת השילוח מגיע אפוא ל 533 מ . ' למרחק זה יש להוסיף את קטעי התעלה המובילה מברכת השילוח חזרה לקדרון ( ראה להלן . ( הנקבה נחצבה על ידי שתי קבוצות חוצבים . הקבוצה הצפונית יצאה מקצה תעלה \ _' _1 בקו ישר מערבה . בנקודה _X _£¥ _// ( ראה איור ( 9 התחיל פיתול בקשת רחבה _לדרום מערב ולאחר מכן לדרום מזרח , עד נקודה _. _} _00 _£ _\ _' _11 כאן מתחילה חציבה בקו ישר כסרגל בכיוון צפון דרום . מנקודה _xxx _¥ נמשכת הנקבה לכיוון דרום מערב ומנקודה _? _00011 מתחיל פיתול חריף של 180 מעלות , המסתיים בנקודת המפגש עם הקבוצה שבאה מדרום ( נקודה _. _( _xx _^ _x הקבוצה הדרומית יצאה מהקצה הדרומי של הנקבה בקשת רחבה לצפוךמזרח עד נקודה _¥ _1 ומשם לדרום מזרח עד לנקודה _01 _ל _. מכאן נמשך קטע קצר ישר למזרח , לנקודה קרובה ביותר לפני השטח . בנקודה זו _(> _0 _\ _0 נמצא פיר המסה קרסטי אנכי היוצא אל פני השטח . מכאן נמשך קטע נוסף , ישר כסרגל , לכיוון צפון מזרח ולאחר מכן ( מנקודה _(^ _1 נמשך התוואי בקו מעוקם לצפון עד לנקודה _מ . _500 מנקודה זו מתחילים פיתולים כולל שתי שלוחות צדדיות המוסברות כתוצאה של ניסיונות לא מוצלחים לחבור עם הקבוצה הצפונית . לדעת _ונסאן הייתה הקבוצה הדרומית בנקודה _xx _^^ כאשר הקבוצה הצפונית הייתה בנקודה _1 _^* _¥ _ג _. בנקודות אלו שמעה כל אחת מן הקבוצות את קולות החציבה של רעותה , והחלו ניסיונות ההתחברות . ההסתעפות הראשונה מנקודה _xxx _^ _¥ לצפון מערב הייתה ניסיון ראשון , שנעזב לאחר מרחק קצר . בקטעים _xxx _^ _-xxx _^^^ _ו _XX _¥ _-xx _^^^ _- עבדו הקבוצות בתוואי מקביל הקבוצות , ללא יוצרות סיכוי תפנית להיפגש של 180 . משהורגשה מעלות . לאחר הטעות שלושה בתוואי זיגזגים החלו קטנים הפיתולים בין נקודות החריפים _^ _ך _\ _xx , כאשר _ו _^ _x שתי _xx נפגשו הקבוצות בנקודה _. _xx _^ _x הנקבה בוצעה בעבודת חציבה סדירה ונאה . רק באזור המפגש החציבה גסה , ללא עיבוד הקירות . חתך הנקבה מלבני בדרך כלל , ורוחבה הממוצע 0 . 60 מ . _' גובהה משתנה לאורך הקטעים השונים , מ 5 מ' בחלק הדרומי ועד _ל 1 . 50 מ' בקטעים אחרים . גובהה הממוצע הוא 1 . 80 מ . ' הקטע הדרומי המגיע לגובה של 5 מ , ' נחצב חציבה סדירה בחלקו העליון ואילו שלושת המטרים התחתונים לא עובדו . מכאן יש להסיק , לדעת ונסאן , שבקטע זה הייתה טעות במדידת הגובה , שתוקנה על ידי העמקה חפוזה . על פי הנתונים שהביא ונסאן , הפרש הגבהים ברצפת הנקבה מגיע _ל 2 . 18 מ' לכל אורכה כלומר שיפוע ממוצע של . 0 . _496 אולם מדידות מדויקות שנערכו על ידי משלחתו של י' , , שילה הראו כי הבדל הגובה היה 0 . 3 מ' בלבד ( שיפוע של ( 0 . _0696 שיפוע כמעט אפסי . לפי ונסאן

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר