נקבת חזקיהו (איורים (10 ,2

עמוד:216

גובהה 2 . 5 מ , ' רוחבה 4 . 0-1 . 0 מ' ואורכה 5 . 5 מ . _' בקצה המערבי היא מתחברת לחדר מלבני בגודל 2 . 3 על 3 מ / הנפתח מערבה לחדר עגול _( _א _, _( שקוטרו כ 4 מ' וגובהו מגיע לכדי 5-4 מ . ' קירות החדר מעובדים היטב . על אחד הקירות נמצא משטח מוחלק ומעובד בגודל 0 . 38 על 0 . 48 מ , ' הדומה למשטח עליו נחקקה כתובת הנקבה ( להלן . ( מחדר זה נמשכת צפונה תעלה 1 ¥ שאורכה 9 . 5 מ , _' גובהה 1 . 70 מ' ורוחבה 0 . 90-0 . 65 מ . ' זו מגיעה לתעלה , ¥ 1 הלא היא המנהרה האופקית התחתונה של מערכת פיר וורן . לאורך הדופן המזרחית של תעלה _, _1 _¥ וכן לאורך קירות החדר העגול , נמצא קו מאוזן חרוט בקיר . קו דומה קיים גם לאורך קטעים מסוימים בנקבת חזקיהו . מתעלה _1 _¥ נמשכת מערבה תעלה , ¥ החצובה לאורך 9 מ , ' פונה בזווית ישרה דרומה , ולאחר מרחק קצר מסתיימת בלי שהגיעה למטרה מסוימת . רצפת תעלה זו הולכת ועולה לכיוון מערב , בהתאם לנטיית השכבות הטבעיות . אילו הושלמה תעלה זו , היה צורך להעמיק את רצפתה כדי לקבל שיפוע ממזרח למערב . מכאן הסיק ונמאן כי לפנינו ניסיון ראשון לחציבת תוואי נקבת חזקיהו , שהופסק בלא שנגמר . לדעתו מערכת התעלות , 1 ¥ -111 וכן החדר העגול , נחצבו כהכנה לחציבת נקבת חזקיהו . יחד עם תעלה ¥ 1 הם יצרו מעגל סגור שאיפשר הזרמת אוויר ומרחב עבודה באזור המעיין . ניסיון ראשון לחציבת הנקבה היה בתעלה _, ¥ ולאחר שניטש , מסיבות בלתי ברורות , הוחל בחציבת הנקבה הנוכחית סמוך לקצה תעלה , ¥ 1 מעט מדרום _לפיר ה . מול תחילת הנקבה נמצאה חציבה נוספת בסלע ( תעלה ( ¥ 11 שמטרתה אינה ברורה . תעלה ¥ 1 עצמה עברה שיפוץ שכלל עיבוד החלק העליון של הקירות מחדש בעזרת גרזן , בשיטת החציבה של חוצבי הנקבה . מפלס הרצפה של תעלה ¥ 1 הורם על ידי מילוי אבנים _וטין , שבתוכו מצא ונסאן חרסים מתקופת הברזל . תעלות , ¥ _11 , 1 ¥ , 11 וכן המשך תעלה , ¥ 1 נמצאו חתומים על ידי קירות מסיביים ( איור . ( 8 לדעת _ונסאן , קירות אלה נבנו כאשר נגמרה חציבת נקבת חזקיהו _והגיחון נחתם מבחוץ ; מטרתם הייתה להזרים את כל מי הגיחון לנקבה . רייך _ושוקרון מציעים התפתחות שונה לחלוטין של מערכת התעלות מסביב לגיחון . 51 לדעתם השלב הקדום של המערכת ( בתקופת הברונזה התיכונה ) כלל את 51 _רייך ושוקרון ( לעיל , הערה , 19 תשנ '' ט . ( איור . 10 חתך _סכימטי בנקבת חזקיהו המדגים את תהליך החציבה _על פי גיל ( מבט לצפון )

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר