נקבת חזקיהו (איורים (10 ,2

עמוד:215

הנקבה . בעת סקר קברי כפר השילוח חקר ד' אוסישקין מספר נקודות הקשורות בנקבה ; במסגרת עבודתה של משלחת י' שילה חקר ד' גיל את הנקבה מבחינה גיאולוגית . לתהליך חציבתה של הנקבה קשר ונסאן את מערכת התעלות התת קרקעיות באזור הגיחון ( איור . ( 8 מערכת זו כוללת את תעלה , 111 המסתעפת מתעלה 11 מערבה במרחק 4 . 30 מ' מתחילתה של זו . _1 _ז _1 _81 _\> _11001 _^ _€8€€110 _^ _65 _10165- _50 , _מ 50 ת 1 _י _5 . _801 338 _. ק 1856 , _מג _& _חנ _^ ; _11 _/ _16 , _1 , _וורן וקונדר , סקר , _עמ' 288 ואילך ; ונסאן , ירושלים _התת קרקעית ; שילה , _קרם , , 19 _עמ' _יח ; גיל , גיאולוגיה ; אוסישקין , מפעלי המים . איור . 9 תוכנית נקבת חזקיהו בין מעיין הגיחון וברכת השילוח , ברכת השילוח וחתכי רוחב בנקבה _על פי האב ונסאן

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר