תעלת השילוח (תעלה (11 (איורים (9 ,8 ,2

עמוד:213

התעלה נמצאה מקורה בחלקה הראשון בגושי אבן גדולים . בתוך חומר הסתימה מצא ונסאן חרסים , שהוא תיארו אותם למאות הט - ' הח' לפסה"נ . אופי החציבה דומה לזה של תעלה 1 ושל חדר _** _. _9 קטע שני של תעלה ם , באורך כ 60 מ , ' נחקר על ידי שיק בשנת 1886 במרחק כ 200 מ' מדרום לגיחון . קטע זה נחקר מחדש על ידי ר' וייל , ונמצא דומה באופיו לקטע הראשון שתיאר ונמאן . שני קטעים נוספים של תעלה 11 נחקרו על ידי וייל . האחד , שאורכו כ 80 מ , _' נמצא ממזרח למגדל הלניסטי עגול , וקטע נוסף סמוך לקצה הדרומי של עיר דויד . הקטע שליד המגדל ההלניסטי נוקה ונחקר שוב בחפירותיו של י' שילה ( שטח . ( 6 רוחב התעלה 0 . 5-0 . 4 מ , ' גובהה הממוצע 1 . 70 מ , ' חתכה מלבני , ושיפועה קטן ביותר ( כ 4 מ"מ למטר אורך . ( גם כאן נמצאו חלונות במרחקים קצובים בדופן המזרחית . במרחק קצר מדרום לחלק מה'חלונותי נמצאו מחיצות , שגובהן כ 0 . 5 מ , ' בנויות לרוחב התעלה ובהן חור עגול בקוטר 12 ס"מ . על ידי סתימת חור זה ניתן היה להגביה את המים בתעלה ולהזרימם דרך החלון ( ששפתו גבוהה מתחתית התעלה ) מזרחה , לעבר _הקדרון . בדרך כלל התעלה חצובה מפני השטח ומקורה בלוחות אבן גדולים , אך בנקודות מסוימות , שבהן מדרון הסלע כמעט אנכי , היא נחצבה במנהרה וממנה יצאו לפני השטח פירים . ההבדל באופי התעלה נקבע לפי צורת פני השטח . התעלה חוצה את הרכס שבקצה הדרומי של גבעת עיר דויד במנהרה שאורכה 20 מ' ויוצאת לכיוון הברכה המכונה 'ברכת _אל חמךה , ' הנמצאת בקצהו של הגיא המרכזי , סמוך למקום חיבורו _לקדרון . באזור זה מגיע השיפוע לכדי 50-30 מ"מ למטר . חתך המנהרה שבחלקו הראשון של קטע זה דמוי טרפז ההולך ונעשה צר עד 20 ס"מ בחלקו התחתון . אזור 'המדרגות היורדות מעיר דויד' שגילה וייל נחקר שוב על ידי שילה ( שטח _, _41 בעבודתו ; ראה מפה 1 בסוף הספר . ( _כאן עוברת תעלה , _\ 1 היא התעלה המובילה מים עודפים מנקבת חזקיהו חזרה לקדרון . תעלה זו השתמשה בתעלה 11 בשימוש משני , תוך העמקתה והיפוך כיוון זרימת המים שבה ממערב למזרח . מטרת תעלה 11 הייתה כפולה : מצד אחד היא איפשרה חקלאות שלחין בחלקות לאורך הקדרון , ממזרח לעיר דויד ; ומצד שני , היא הזרימה מים עודפים של הגיחון לברכת _אל חמרה ( ככל הנראה ' הברכה התחתונה' במקורות המקראיים , ( ששימשה כבריכת אגירה בקצה הגיא המרכזי . לתעלה זו היה יכול להיות תפקיד צבאי רק אם ברכת אל חמרה הייתה בתוך תחום העיר המבוצרת , שהרי אז יש לראות בה חלק ממערכת ריכוז מים בבריכות בתוך תחומי העיר המבוצרת . על פי הנתונים שהביא ונסאן , תעלה 11 מאוחרת _לפיר _וירן _וקדומה לנקבת חזקיהו . אולם המחקר החדש של רייך ושוקרון הראה כי גושי האבן הגדולים שכבר _ונסאן תיאר כקירוי של תעלה 11 בחלקה הצפוני אינם אלא יסודות המגדל האיתן אותו הם מתארכים לתקופת הברונזה התיכונה . לפיכך , גם תעלה 11 חייבת לדעתם להיות מאותה תקופה , אם כי אפשר כי המשיכה לשמש גם בתקופות מאוחרות יותר . _44 ראה הצילומים שהביא ונסאן , שם . _45 שיק , במאמריו המצוינים לעיל , הערה , 42 וכן : _101 , _£ _. _י 13-18 _8011101 _^ _, _" _1116 _" _800011 _( _1 _" 8110311 _\(\\ _1 _£ _6 _\ _. קק _1 _£ _^ _05 _, 1891 , _^ _16 ( _16 1913- _46 _ז _01 _ן _1 _ז _£ _. _\^ _6111 , _1 x 1 _0116 ( 16 _0 _( _1 _* _14 _, _€ _< _11 44 _# _; 106 _^; 139 _££ _. _. קק 1920 , $ _ח ; 1914 , ? _3 שילה , קדם , , 19 _עמ' ו וציור _47 . 8 שילה , שם , _עמ' ד-ה , יז וציורים _* . 4 , 3 ראה רייך ושוקרון ( לעיל , הערה , 19 תשנ _'' ט . (

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר