תעלת השילוח (תעלה (11 (איורים (9 ,8 ,2

עמוד:212

תעלת השילוח ( תעלה ( 11 ( איורים ( 9 , 8 , 2 לאורך שולי המדרון המזרחי של עיר דויד עוברות שתי תעלות מים , היוצאות ממעיין הגיחון ופונות דרומה . התעלות והמתקנים הקשורים אליהן באזור הגיחון נחקרו על ידי שיק ומסטרמן _, ומאוחר יותר על ידי ונסאן במסגרת עבודת משלחת פרקר . ונסאן הוא שכינה את התעלה המזרחית 'תעלה ' 1 ואת המערבית 'תעלה ח . ' מוצא שתי התעלות בחדר גדול ( איור , ( 11 , 8 שגודלו 2 על 2 . 6 מ' וצורתו מלבן גס , הנמצא ממזרח למערה שבה נובע מעיין הגיחון היום מתחת למדרגות היורדות לגיחון . החדר נתחם על ידי שתי זקפות סלע בצדו המזרחי והמערבי . תעלה 1 יוצאת לכיוון דרום מזרח מחלקו המזרחי של החדר , במפלס רצפתו . חלקה התחתון של התעלה חצוב בסלע וחלקה העליון בנוי . פתח התעלה נמצא סגור בקיר ( קיר ( 1 בנוי אבני גוויל גדולות ונתונות בטיח עבה , החוצה את החדר ומגיע עד תקרתו . הקיר הוקם כאשר תעלה 1 הוצאה מכלל שימוש ונועד להפנות את המים מערבה , לעבר נקבת חזקיהו . ממזרח לקיר , מעל לזקפת הסלע התוחמת את חדר , 11 נמצא קיר _ו , החותם את תעלה זח שהובילה את מי _הגיחון מזרחה במצב המקורי , לפני חציבתן של תעלות 1 ו . 11 קיר זה בנוי אבנים גדולות ונתונות בטיח עבה . מתחת לקיר ז בנקודת סתימת תעלה , 1 מצא ונסאן חרסים שתוארכו על ידו למאה הט - ' הח' לפסה"נ ; חרסים כאלו נמצאו גם בתוך הטיח ששימש בבניית קיר . 1 במצב המקורי נבעו המים מנקודת הנביעה לחדר , 8 וממנו זרמו לחדר _, _9 לתעלה _^ _ולנחל קדרון . כאשר נבנתה תעלה 1 יכלו המים לזרום דרכה דרומה , או , משנסתמה , למלא את חדר , _// את תעלה ¥ / ותחתית פיר ה , עד שהגיעו למפלס פתח תעלה . 11 פתח זה נמצא 2 . 38 _מ' מעל לרצפת חדר _מ _. עליית המים במערכת זו נתאפשרה בשל סגירת תעלה _£ על ידי הקיר _וז ונסאן חקר את הקטע הראשון של תעלה , 1 הפונה מחדר _11 לכיוון דרום מזרח , ובדרכו נתקל במערה טבעית רחבה . קטעים נוספים של תעלה זו התגלו על ידי שיק ומסטרמן , יורדים לכיוון דרום מזרח אל עבר ערוץ הקדרון . נראה כי התעלה נועדה להוביל את מי הגיחון לעבר בריכה או גנים במורד הקדרון . תעלה , 11 שמוצאה במפלס הגבוה ביותר במערכת הגיחון , נחקרה על ידי שיק , ונסאן , וייל _, שילה , רייך ושוקרון לאורך קטעים שונים עד הקצה הדרומי של עיר דויד . אורכה הכללי כ 400 מ . ' בקטע הראשון ממוצאה בגיחון דרומה לאורך 72 מ' נע רוחב התעלה _בין 0 . 55 ל 1 . 5 מ' וגובהה הממוצע 2 . 75 מ . ' כיוונה הכללי _צפוךדרום , אך מסלולה המדויק _הזיגזגי נקבע על פי תוואי קו הסלע , שהרי היא נחצבה מפני השטח בשולי שיפוע הסלע הטבעי של גבעת עיר דויד . פתחים נמצאו חצובים במרחקים קצובים בדופן המזרחית של התעלה בגובה 0 . 50 _מ' מעל לקרקעיתה . במרחק 62 מ' מהמעיין מסתעפת מן התעלה לכיוון דרום מערב תעלה משנית שהמשכה לא נחקר . _25 _, _42 _ _/ _י _£ _י _, _/ _י _מז _16 _^\ _£ _111€4111015 _0 _? _51103 _ת _018 31 _0 . _50111 _( _± _, _" _ט _116 _< _1 _ן _1 _, _* _1116 _^ _0 _מ 88-91 ; _1016 _. קק 35-38 ; _6 _. _^ _. _0 _. 1886 , _. קק _' , _11 _> _13 ., 1902 , _ת _1500 _\ _' _616 _^ _^ _116- _811031 _ס 11 _> _' _מ _7116 _8606 י _, _מ _13 _זח _\ _13516 _8 _? _0111113111 _" , 151 _( _1 ., י _ח _§ 1 11 _י _\ _* _11101 _? 101 _X 1 _1116 35-38 _. קק ; 1902 , ונמאן , ירושלים _התת קרקעית , _עמי . 10-6 _43 הפתח נמצא בגובה המדרגה השישית מלמטה _במדרגות היורדות היום למעיין הגיחון . חדר _// ותעלה 1 חתומים על ידי המדרגות היורדות _למעיין _.

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר