מקורות המים של ירושלים (איור (1

עמוד:197

למים : 'כי יגיח ירדן אל פיהו' [ איוב מ כג ; 1 _או : _'ויסך בדלתים ים בגיחו מרחם _יצא' [ איוב לח ח . ([ מספר הגיחות מגיע לארבע עד חמש ליום בחורף , וכל גיחה אורכת _כ 40 דקות . בקיץ מצטמצם מספר הגיחות לאחת או שתיים ליום . ספיקת המעיין על פי מדידות חדשות היא בין 600 , 000 _ל 800 , 000 מ '' ק לשנה , ובממוצע מעל ל 1 , 500 מ"ק ליום . הגיחון נזכר במקרא בפרשת המלכת שלמה ( מלכים א , א לח , מה ) ובתיאור מפעלי חזקיהו ומנשה ( דברי הימים ב , לב ל ; לג יד . ( התיאור במלכים א מלמד כי יורדים למעיין מן העיר ( פסוק לח ) וכי המעיין מרוחק כדי שמיעה מעין _רוגל , שם נמצאו אדוניהו וחבר מרעיו , השומעים את קול השופר בטקס המלכת שלמה . דברי יואב : 'מדוע קול הקריה הומה' ( פסוק מא ) מחייבים להניח שהגיחון סמוך לעיר , בעוד שעין רוגל מרוחק ממנה . על חזקיהו נאמר : 'והוא יחזקיהו סתם את מוצא מימי _גיחון העליון ויישרם למטה מערבה לעיר דויד' ( דברי הימים ב , לב ל ;( ועל מנשה : 'ואחרי כן בנה חומה חיצונה לעיר דויד מערבה _לגיחון בנחל ולבוא בשער הדגים וסבב לעפל ויגביהה מאוד' ( דברי הימים ב , לג יד . ( הנתונים המקראיים מתאימים לעין אם _אל דרג , ' הנמצא בנחל קדרון וממנו יוצאת נקבת חזקיהו . יש לציין כי יוסף בן מתתיהו אינו מכיר את הגיחון אלא את עין שילוח , מונח המתייחס בימי בית שני לקצה נקבת חזקיהו . _* השווה את השם עין פורה של מעיין בוואדי קלט , שפירושו דומה . _5 ראה תיאורו המפורט של _ונסאן , ירושלים _התת קרקעית , _עמ' 6-3 וכן : 29-35 _0 . _8011101 _^ _, _" 111 _* 5 _. קק 1902 , _^ _ל _} _ _^ _' , _/ _מ _131 _מ _' 5 _? _011 ת _¥ 11 _§ 1 איור . 2 מערכת מפעלי המים בעיר דויד : תוכנית כללית ( על פי שילה , _קדם , , 19 איור ( 30

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר