מקורות המים של ירושלים (איור (1

עמוד:195

מקורות המים של ירושלים ( איור ( 1 הבנת מקורות המים הטבעיים בירושלים מחייבת סקירה קצרה של המבנה הגיאולוגי שעליו יושבת העיר . ירושלים נמצאת על מדרון מזרחי של אנטיקלינה , ששיאה באזור אבו ע'וש . פעולות סחיפה הרסו חלק ניכר מאנטיקלינה זו , ולכן עובר קו פרשת המים ממערב לעיר , באזור רח' המלך ג'ורג' של היום . שכבות הסלע העיקריות באזור הן שכבות הקנומן , עליהן שכבות הטורון ועל אלו שכבות _הסנון . השכבות משופעות לכיוון דרום מזרח ונחשפות על פני השטח עקב הרס האנטיקלינה . שכבות _הסנון מכסות את אזור הר הצופים והר הזיתים , שכבות הטורון נחשפות ברכס שעליו יושבת העיר לסיכומים ומחקרים כלליים של הנושא ראה : _מ' הקר , 'הספקת המים בירושלים בימי קדם , ' ספר ירושלים ( תשט '' ז , ( _עמ' ; 218-191 ב' מזר , ' ירושלים , ' א '' מ , ג , טורים ; 828-824 ר' עמירן , ' הספקת המים לירושלים , ' קדמוניות , א , ( 1968 ) _עמ' ; 18-13 שילה , מפעלי מים ; א' דה גרוט , ' מפעלי המים בירושלים בימי בית ראשון , ' _ד' עמית ור' גונן ( עורכים , ( ירושלים בימי בית ראשון _! _6111- מ ( 161 _3116316 _§ _ת _£ _11 _ ז _50 _ ז _6 _י _016 _^ _35561 _\ י _£ _§ _מ _1 _תמ _6 _י _\ _ץ 47-72 ; _8 _. _. קק , _?] _8 _, 1918 , _י 1 _ח 8316 _15 ( 161 _ח 8 _> _' _816 _מ 6 _מ _016 _¥ _61501116 _( _16 י _§ _61 , _מ ( 1 ( _116 6 . 26 _מ 1 _511 ( _11101160 _. _1611153161 _X 1 11 _ז _§ _11 _מ _1111211 _ח _856 _ג _, _\ _¥ _י _1 _ז _76 _^ _6 _מ _1180116 _ג 11 _נ _1 _ח 16 ( _131311 _? 1 _ח 86211 _§ _11311 279-294 _. קק . _11 _? , 14 ( 1983 ) , לביבליוגרפיות מפורטות ראה : י' שכטר , ירושלים לדורותיה , שני פרקי ביביליוגרפיה , ב : הספקת המים , ירושלים תשל " ו , _עמ' , 150-99 ומפתחות _בעמ' ; 193-176 _ביברשטיין _ובלדהורן , ירושלים , _עמ' . 190-179 ל"א _פיקארד , 'המצב הגיאולוגי של ירושלים , ' ספר ירושלים ( תשט '' ז , ( _עמ' ; 44-35 מ' אבנימלך , ' ירושלים של טורון , ' מדע , , ( 1968 ) 13 _עמ' ; 216 -209 גיל , גיאולוגיה . ( עידן , , ( 15 ירושלים תשנ '' א _, _עמ' ; 134-124 אוסישקין , מפעלי המים ; צ' אבלס _וא' ארביט , מערכות אספקת המים לעיר דוד , ירושלים . 1996 מן הספרות הלועזית נזכיר : סמית , ירושלים , א , _עמ' ; 133-61 סימונס , ירושלים , _עמ' ; 337-334 , 194-157 ונסאן , ירושלים _התת קרקעית ; ונסאן וסטיכ , ירושלים , א , _עמ' 0 . _03111130 _, ; 297-260 פרק עשירי הספקת המים ומפעלי מים בימי בית ר _^ _שון עמיחי מזר צמיחתה האורבנית רבת ההיקף של ירושלים בשלהי תקופת בית ראשון ובימי בית שני נבעה מהנסיבות ההיסטוריות שהפכו את העיר לבירת ממלכה . אך במקורה הייתה ירושלים עיר כנענית קטנה שהוקמה ליד מעיין הגיחון , מקור מים שהספיק לצרכיה . כאשר גדלה העיר , שוב לא ענה המעיין על דרישות אספקת המים , הן מבחינת הכמות והן מבחינת המיקום , ותושביה נדרשו למצוא פתרונות נוספים לבעיית המים . זה המניע להקמת מפעלים של אספקת מים בעיר במרוצת הדורות . ממילא מהווה בעיית אספקת המים אחד הנושאים החשובים במחקר ירושלים .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר